ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีข่าวโรงพยาบาล 2 แห่งเบิกยาคุมกำเนิดในงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เฉพาะส่วนที่มีบริการเด่นชัด (PP Express Demand) กว่า 35 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555-2556 ว่า จากการตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายมียอดสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ จึงบล็อกงบของปี 2556 ไว้ก่อน โดย สปสช.กทม.แจ้งเรื่องนี้ให้คณะทำงานด้านการเงินการคลัง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กทม.ทราบแล้ว ล่าสุดมีคำสั่งให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง

"จะเรียกโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมาให้ข้อมูล เพื่อให้ความเป็นธรรม เพราะอาจมีความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะจัดอีเวนต์ จึงให้บริการยาคุมกำเนิดสูงผิดปกติ แต่หากพบว่ากิจกรรมใดที่หน่วยบริการไม่ได้ทำแล้วมีการเบิกถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ ต้องเรียกเงินคืน หากเป็นการจงใจเบิกเงินผิดระเบียบ เบิกผิดแบบซ้ำซาก หรือมีเจตนาอาจเรียกค่าปรับ" นพ.รัฐพลกล่าว และว่า การเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีจุดอ่อน ดังนั้นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวถึงกรณีมีใบปลิวร้องเรียนไปยังกรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหาร สปสช.ว่าเป็นเพียงบัตรสนเท่ห์ ในทางราชการไม่ถือว่าเป็นการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ เพราะไม่มีชื่อผู้ร้อง แต่เบื้องต้นมอบให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--