แจก'ทราย'หยุดไข้เลือดออกทะลุ5แสนถุง

Wed, 2013-07-17 07:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ในช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อทรายอะเบท ที่ได้สั่งซื้อไปจำนวน 200,000 ถุง แต่ได้รับจัดสรรมาไม่ครบ เนื่องจากมีความล่าช้าในการผลิต เนื่องจากตามระเบียบจะต้องจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเพียงแห่งเดียว เช่นเดียวกัน ทั่วทั้งประเทศ ล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ รับจัดสรรมาครบตามจำนวนแล้ว และได้กระจายทรายอะเบทไปยังศูนย์สาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ ในลอตล่าสุด 100,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน เพื่อทำลายลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2556 นี้ กทม.ได้จัดซื้อและกระจายทรายอะเบทไปทั่วกรุงเทพฯ ไม่น่าจะต่ำกว่า 400,000-500,000 ถุง ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมตัวเลข เพื่อการวางแผนป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นปี-เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า กทม.มีผู้ป่วยสะสม 4,374 ราย เสียชีวิต 1 ราย อายุ 21 ปี ในพื้นที่เขตหนองจอก.

ที่มา --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--