ปรับโครงสร้างสธ.เน้นไม่ให้ซ้ำซ้อน

Fri, 2013-07-26 07:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"หมอประดิษฐ" เผยปรับโครงสร้าง สธ.เป็นรูปเป็นร่างแล้ว แบ่งหน้าที่แต่ละกรมไม่ให้ซ้ำซ้อน เตรียมพิจารณาอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนเริ่มจริง 1 ต.ค.56

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่าได้มีการหารือกันเรื่องการปรับโครงสร้างของ สธ. ซึ่งแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ การเป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข และเป็นผู้กำกับนโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้หน่วยงานยังสับสนใน 2 บทบาทนี้อยู่ ทำให้เกิดความกังวลใจของคนว่าอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตามมา ดังนั้นต้องให้จัดทำกระบวนการทำงาน วิธีคิดต้องเปลี่ยนไป ขณะนี้จัดทำใกล้จะแล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นกรมการแพทย์จะเข้ามาดูแลในเรื่องมาตรฐานการบริการประชาชน กำหนดเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งในแนวทั่วไปกับแนวกลุ่มโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเข้าไปดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพ มาตรฐานการบริการ การรักษาให้เป็นไปตามกฎทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเน้นเรื่องการเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน ฟื้นฟูการรักษาของสาธารณสุขทั่วประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แม้ปัจจุบันได้รับความเชื่อถือดีอยู่ ก็จะเน้นการพัฒนาและรักษาคุณภาพ กรมสุขภาพจิตจะเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาสมอง ความสามารถในการเรียนรู้ (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การพัฒนายีนพันธุกรรม โดยทั้งหมดนี้จะต้องทำการปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิดให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นในเดือน ก.ย.ต้องมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้จริงให้ทันใช้ในวันที่ 1 ต.ค.

"ขณะนี้ทุกกรมใน สธ.เสนอแผนงานมาแล้ว สำนักปลัด สธ.ก็เสนอมาแล้ว แต่มีบางส่วนยังมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น มีการเสนอมาว่ากลุ่มประกันสุขภาพจะเป็นคนทำหน้าที่ออกนโยบายพัฒนาการเงินการคลัง แต่มีคำถามว่าถ้าเป็นแล้วใครจะเป็นคนออกคำสั่งเรื่องการเก็บเงินดูแลสุขภาพ ถ้าคุณเป็นคนออกนโยบายแล้วเก็บเงินด้วยก็จะมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นต้องแก้ใหม่ให้ 2 ส่วนนี้ต้องแยกกัน นโยบายก็อยู่ส่วนนโยบาย ส่วนปฏิบัติก็อยู่ส่วนปฏิบัติ" นพ.ประดิษฐกล่าว และว่า สำหรับขั้นตอนโครงสร้างต่างๆ ที่มีการนำเสนอในที่ประชุมวันนี้ ตอนนี้ได้ให้คำเสนอแนะแก้ไขกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่ 26 กรกฎาคม 2556