ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนค้าน P4P

วันที่ 3 สิงหาคม 2556

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เกิดวิกฤตศรัทธาและความขัดแย้งอันเนื่อมาจากนโยบาย P4P ของรัฐมนตรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ และ ปลัดกระทรวง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ จนความขัดแย้งลุกลาม มีการอารยะขัดขืนจากโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศต่อนโยบาย P4P ที่ผิดพลาดที่เป็นการบังคับให้วิชาชีพสุขภาพต้องนับแต้มแลกเงิน ทำลายวัฒนธรรมการทำงานด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ที่บ่มเพาะมายาวนาน และนำมาใช้ในลักษณะทดแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายทั้งๆที่เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน การคัดค้านอย่างกว้างขวางนำมาสู่การเจรจา และนำมาสู่ข้อตกลงที่มีการรับรองในที่ประชุม ครม.

บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยจากการเจรจาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว และมีความชัดเจนอย่างยิ่งแล้วด้วยหักฐานเชิงประจักษ์ว่า การเจรจานั้นเป็นเพียงเกมส์การเมืองเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกปลดออกในการปรับ ครม. และทั้งรัฐมนตรีประดิษฐและปลัดณรงค์หาได้มีความจริงใจหรือมีสัจจะที่จะรักษาคำพูดไม่ ดังจะเห็นได้จาก

1.การที่ปลัดณรงค์ไม่ยอมลงนามในประกาศเยียวยาและประกาศฉบับ 10 ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ซึ่งมีข้อเสนอและข้อสรุปที่เสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้ความเห็นชอบเล่นเกมส์ของรัฐมนตรีประดิษฐที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ปากหวานก้นเปรี้ยว เป็นรัฐมนตรีเลี้ยงแกะ สมควรถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

2.กระทรวงสาธารณสุขโดยรองปลัดสุพรรณ ศรีธรรมา ยังมีการเรียกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบาย P4P ในโรงพยาบาลชุมชน โดยจะมีการเดินสายผลักดันอีกรอบ สำหรับภาคใต้ตอนบนจะมีการประชุมชี้แจงที่โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5-6 สิงหาคม และภาคใต้ตอนล่างที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรังในวันที่ 14-15 ,สิงหาคมนี้ ทั้งๆที่ผลการเจรจาระบุชัดเจนว่าโรงพยาบาลชุมชนจะไม่ทำ P4P แต่จะพัฒนาเกณฑ์ของตนเองขึ้นมาที่เรียกว่า PQO ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ไม่ใช่วัดที่จำนวนครั้งการทำกิจกรรมเช่น P4P ยังมีการเรียกประชุมดังกล่าว เท่ากับไม่เคารพมติการเจรจา 

3.การที่กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีประดิษฐ ปลัดณรงค์ และรองปลัดสุพรรณ รวมกันเล่นเกมส์สองหน้า ไม่เคารพมติการเจรจา ไม่มีสัจจะทั้งที่อยู่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุด มีแต่จิตใจที่คับแคบ มีแต่อคติกับโรงพยาบาลชุมชน มีแต่ความดื้อรั้นผลักดันความคิดของตนเองทั้งๆที่ระดับปฏิบัติไม่ยอมรับอย่างมีเหตุผล การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

โรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จึงต้องปฏิบัติการอารยะขัดขืนอีกครั้ง แสดงความไม่เห็นด้วยกับการปลุกผี P4P ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และขอเชิญชวนให้ทุกโรงพยาบาลชุมชนไม่เข้าร่วมประชุมและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งส่งกองหน้าร่วมปฏิบัติการอารยะขัดขืนประท้วงที่โรงแรมไดมอนด์ ในวันที 5 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 น. โดยพร้อมพรียงกัน

 

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงานโรงพยาบาลชุมชนและชมรมแพท์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน