ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สภาพน้ำท่วมขยายเป็นบริเวณกว้าง บางพื้นที่น้ำลึก ประชาชนจำนวนมากติดอยู่ในบ้านหรือต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในที่สูง ได้รับความยากลำบาก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคลมชัก หากยาหรืออินซูลินใกล้หมด ขอให้แจ้งอสม.ที่อยู่ใกล้ หรือโทรปรึกษาได้ที่หมายเลข1669ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมจำนวน7,000ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ที่จังหวัดตาก2,000ชุด และที่น่าน5,000ชุดโดยได้สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก300,000ชุดพร้อมทั้งได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือพายุ เชบี ในวันที่2-5สิงหาคม2556อย่างเต็มที่ด้วย

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงน้ำท่วมขัง มีความเป็นห่วงผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคลมชัก เสี่ยงอาการกำเริบได้ง่าย ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ประการแรกอย่าเครียด ขอให้ทำใจยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น ขอให้พูดคุยกับเพื่อนบ้าน เพื่อระบายทุกข์สุขร่วมกันพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารทุกมื้อ อย่าอดอาหาร เนื่องจากอาจทำให้ระดับน้ำตาลต่ำ หมดสติได้ หลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยลำพัง หากอาการกำเริบ อาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และหลีกเลี่ยงเดินลุยน้ำท่วมขังที่เน่าเสีย เพราะอาจทำให้เกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน ต้องดูแลความสะอาดของเท้าเป็นพิเศษ

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 5สิงหาคม 2556