กทม.สำรวจ/ขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีก เฝ้าระวังไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่H7N9

Mon, 2013-08-05 07:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ใหม่ H7N9 ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ค้าสัตว์ปีกและประชาชนทั่วไป

โดยการสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต จะดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 6 เขตใน 6 กลุ่มโซน ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 เขต เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ที่เขตบางรัก และวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่เขตสัมพันธวงศ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ซึ่งทำให้ทราบจำนวนร้านค้าสัตว์ปีกในพื้นที่ ชนิดของสัตว์ปีกที่ทำการค้าและแหล่งที่มา ตลอดจนใบอนุญาตการค้าสัตว์ปีกและเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวางมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังโรค สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่สำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตอีก 4 เขตนำร่อง มีดังนี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่เขตคลองเตย วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่เขตทวีวัฒนา วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่เขตมีนบุรี และวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่เขตจตุจักร จากนั้นจะขยายผลดำเนินการสำรวจให้ครบทุกเขตต่อไป

ที่มา: http://www.naewna.com