ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ประมาณ 200 คน รวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายโอสถ สุวรรณ์เศวต รองประธาน สสลท.กล่าวว่า สสลท.มีข้อเรียกร้อง 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างปัจจุบันและบวกค่าประสบการณ์ตามอายุการทำงาน 2.ผู้ที่ทำงานมาก่อนจะมี ระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้ต้องมีการคุ้มครองเฉพาะ เช่น กรณี พนักงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้จบมาตรงสายก็ต้องได้รับการคุ้มครอง 3.กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.) จะต้องแก้ไขโดยเพิ่มกรรมการจาก 12 คน เป็น 15 คน และต้องมีฝ่ายลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด้วย 7 คน และทั้ง 7 คนต้องเป็นคนที่ สสลท.เป็นผู้สรรหา และ 4.ลูกจ้างชั่วคราวทุกคนต้องได้ปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หากไม่ได้ตามข้อเรียกร้องจะไม่เลิกชุมนุมและจะมีคนเดินทางมาร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สธ.ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับการขอรับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดในการขอตำแหน่งข้าราชการเพิ่ม และจะพยายามบรรจุลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด 128 สายงาน ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้เสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สธ.มี 1.4 แสนคน คาดว่าจะมีลูกจ้างชั่วคราวไม่เกิน 5,000 คน ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการทุกคนได้รับทราบปัญหา ให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เร่งสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการเยียวยาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 6 สิงหาคม 2556

ภาพประกอบจาก facebook ชมรมแพทย์บท และเวบไซต์กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง