ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโยกย้าย ขรก.ระดับ 10 สธ. มีผล 1 ตุลาคมนี้ พ่วงแต่งตั้ง'นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล'อดีต อจ.มศว นั่งเก้าอี้'ผอ.สวรส.' ให้เริ่มปฏิบัติงานทันที แพทย์ชนบทเฟซบุ๊ค คนซูฮกได้ดี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 10 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ได้แก่ 1.นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัด สธ. เป็นผู้ตรวจราชการ สธ. 2.นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นรองปลัด สธ. 3.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นอธิบดีกรมอนามัย 4.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 5.นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นรองปลัด สธ. 6.นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 7.นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ 8.นพ.อำนวย กาจีนะ ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นรองปลัด สธ. 9.นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 10.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยให้มีผลทันทีด้วย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ.ให้สัมภาษณ์ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ไม่ได้ถือว่าเร็วกว่าปกติ เพียงแต่ต้องการให้ผู้บริหารทุกกรมพร้อมทำงานทันทีในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ เนื่องจากขณะนี้ สธ.กำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร และหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งระดับรองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อไป

"ผมได้ให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมทั้งประเทศ เพราะบางคนอยู่ในตำแหน่ง หรือทำงานในพื้นที่เดิมเป็นเวลานาน อาจทำให้ไม่สามารถนำสิ่งใหม่มาปรับใช้กับการทำงานได้ ที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนโยกย้ายกว่าลงตัวทุกตำแหน่งใช้เวลาถึง 2 เดือน ทำให้การเดินหน้านโยบายต่างๆ ล่าช้า การโยกย้ายนี้เป็นไปตามแผนเขตบริการสุขภาพ (Service Plan) เน้นเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ เนื่องจากเมื่อเป็นผู้ตรวจราชการ สธ.มีการทำกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยฯ มาโดยตลอด หรือ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา จากตำแหน่งรองปลัด สธ.ไปเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่เรื่องอัตรากำลังคน และเขตบริการสุขภาพ" นพ.ประดิษฐกล่าว และว่า เบื้องต้นได้ชี้แจงกับผู้บริหารทุกคนแล้วว่า การทำงานจะต้องมีการวัดผลและประเมินผล (KPI) ทุก 3 เดือน และ 6 เดือน โดย 3 เดือนแรก จะพิจารณาว่ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยน ส่วน 6 เดือนหลัง หากไม่สามารถทำงานได้ตามตัววัดผลและยังไม่เป็นรูปธรรมจะต้องถูกปรับเปลี่ยน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 กันยายนนี้ จะมีผู้บริหารระดับอธิบดีเกษียณอายุ 3 คน คือ 1.พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ 2.นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 3.นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ

เฟซบุ๊กแพทย์ชนบท วิพากษ์การโยกย้ายซี 10 ของ สธ. ว่า โยกย้ายสายฟ้าแลบ ประดิษฐขยับเก้าอี้ซี 10 เป็นเก้าอี้ดนตรี ใครไปอยู่ไหนดูเอาเองครับ ที่ชัดๆ ก็เช่น รองปลัดนิทัศน์ รายยวา ที่ภาพพจน์ใกล้ชิดแพทย์ชนบทและหัวใจมีแต่  primary c a r e  ถูกลดชั้นมาเป็นผู้ตรวจ ส่วนหมอทรงยศ ผู้ตรวจที่ไม่จัดเงินเพิ่มให้โรงพยาบาลที่ไม่ทำ  P4P ในเขต 3 นั้นได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเป็นรองปลัดคู่ใจของปลัดณรงค์ หมอสุพรรณรองปลัด สธ.ที่สั่งแล้วทำได้ทุกอย่างก็ได้รับการส่งเสริมให้เป็น อธิบดีกรมการแพทย์ หรือคิดอีกนัยหนึ่งคือ หมดสภาพแล้วเลยต้องเอาไปอยู่ที่ไหนสักทีให้เป็นการตอบแทน หมออำนวย กาจีนะจากผู้ตรวจมาเป็นรองปลัด คงเพราะสุพรรณน่วมแล้ว เอามาเป็นม้าใช้แทนหมอสุพรรณ และหมออภิชัย มงคล ที่เคยออกหนังสือห้ามประชุมที่หน้าบ้านนายกจนโดนด่าเสียสูญได้เลื่อนขั้นจากผู้ตรวจราชการ สธ. เป็น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานนี้พรรคพวกและคนที่ยอมซูฮกได้ดิบได้ดีเป็นทิวแถว

ส่วนเราแพทย์ชนบทและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกท่านก็รักษาฐานที่มั่นในชนบทต่อไปให้มั่นคง ใครมาใครไปเราไม่ว่า แต่หากมีนโยบายเพี้ยนๆออกมาเราก็ค้านสุดลิ่มทิ่มประตูครับศึกนี้ยังอีกยาวไกล

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า การโยกย้ายครั้งนี้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. ต้องการล้างไพ่ข้าราชการระดับสูงใหม่ทั้งหมดได้แก่ นพ.สุพรรณ ได้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องจากที่ผ่านมารับหน้าเสื่อเดินสายชี้แจงประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) และการปฏิรูป สธ.ชนกลุ่มชมรมแพทย์ชนบทสม่ำเสมอ

ขณะที่ นพ.โสภณ มือขวา นพ.ประดิษฐ ได้อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นกรมใหญ่ ตอบแทนหลังจากทำหน้าที่ยกร่างโครงสร้างการปฏิรูป สธ. และถือเป็นการนั่งอธิบดีครั้งแรก ด้าน นพ.พรเทพ ถูกย้ายไปคุมกรมอนามัย เนื่องจากตัวเลขการระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก อีกทั้งเป็นคนใกล้ชิดนายวิทยา บุรณศิริ อดีต รมว.สธ. ซึ่งไม่ลงรอยกับ นพ.ประดิษฐ อีกด้วย

เช่นเดียวกับ นพ.เจษฎา สามีนางตรีนุชเป็นหลานเขยและแพทย์ประจำตัวของนายเสนาะ เทียนทอง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นกรมที่นายสรวงศ์ เทียนทองรมช.สธ. กำกับดูแล ส่วน นพ.อภิชัย ได้นั่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นแคนดิเดตปลัด สธ. รายต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อาทิพล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายสุรชาติ บำรุงสุข  

เรียบเรียง: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 สิงหาคม 2556 และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 14 สิงหาคม 2556