พัทยาเจ้าภาพจัดประชุมสสส.โลก

Sat, 2013-08-17 13:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแถลงข่าวการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี โดย ดร.ไมเคิล สปาร์ก ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา หรือ ไอยูเอชพีอี กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพทั่วโลกล้วนประสบกับปัญหา เกิดจากการพัฒนาและความสามารถทำกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และแต่ละภูมิภาคทั่วโลก วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลกยังส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการลดงบประมาณสนับสนุนการทำงานและการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสวงหาทางออกในการประชุมที่พัทยา เพื่อร่วมค้นหาคำตอบว่า การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคืออะไร และใครควรเป็นผู้ลงทุนหลัก

ด้าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 สสส.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ สสส.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับเมืองพัทยา และมีเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการประชุมภายใต้หัวข้อหลักคือ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ สะท้อนถึงการลงทุนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพไปสู่วาระสุขภาพหลักของโล

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันที่ 17 สิงหาคม 25567