ร้อง'ม.41'สปสช.จ่ายเงินช่วยไม่เต็มเพดาน

Mon, 2013-08-19 08:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์แจงกระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือตามม.41 ไม่เป็นธรรม กรรมการพิจารณาจ่ายผู้เสียชีวิตแค่ 8 หมื่นบาท ยื่นร้องต่อศาล ศาลสั่งจ่าย 100,000 บาท แต่กรรมการก็ยังอุทธรณ์ ชี้ไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหาย ด้านกรรมการแจงต้องตรวจสอบว่าเกิดจากความผิดพลาดจริงหรือไม่ 

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการแพทย์ ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่กำหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต 400,000 บาท กรณีพิการจ่าย 240,000 บาท และกรณีติดเชื้อรุนแรงหรือเกิดความเสียหายอื่นๆ จ่าย 100,000 บาท ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กลับพิจารณาโดยไม่อิงที่ผู้ได้รับผลกระทบ เห็นได้จากมีกรณีเสียชีวิต ควรได้รับเงินชดเชยเต็มอัตรา แต่กลับได้ 80,000 บาท ซึ่งทางผู้เสียหายก็ยื่นร้องต่อศาล สุดท้ายศาลให้จ่าย 100,000 บาท แต่ปรากฏว่ากรรมการชุดนี้ก็ไปยื่นอุทธรณ์ อีก ยุติธรรมกับคนไข้ที่ได้รับความเสียหายหรืออย่างไร

ด้าน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ในฐานะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช.จ่ายกรณีมาตรา 41 ไปมากถึง ร้อยละ 90 ของคนไข้ที่ร้องเรียนเข้ามา ขณะที่ ต่างประเทศจะจ่ายเพียงร้อยละ 30  เท่านั้น เนื่องจากในต่างประเทศจะเข้มงวดกับการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นว่ามาจากความผิดพลาดหรือผลกระทบทางการแพทย์หรือไม่ หากไม่ใช่ และพบว่ามาจากตัวผู้ป่วยเองก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไข ซึ่งของไทยที่ผ่านมาไม่ใช่ จ่ายตลอด ทำให้งบบานปลาย จนขณะนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติงว่าควรมีการพิจารณาการจ่ายกรณีนี้ให้ถี่ถ้วนด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะใช้จ่ายเงินได้ยากขึ้น

ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า การจ่ายเงินที่ไม่ได้จ่ายเต็มเพดานที่กำหนด อย่างกรณีเสียชีวิตจ่าย 400,000 บาท แต่ความเป็นจริงอาจจ่ายไม่ถึงนั้น เนื่องจากเมื่อมีการตรวจสอบอาจพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวก็เป็นได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องจ่ายเต็มๆ ทุกราย  สำหรับการช่วยเหลือในปี 2555 มีจำนวน 951 ราย พิจารณาเข้าเกณฑ์ 834 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 98.58 ล้านบาท

--มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--