ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคโรค มือ เท้า ปาก ตั้งแต่ 1 มกราคม-19 สิงหาคม 2556 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 27,484 ราย คิดเป็น 42.77 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ รองลงมาเป็นภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ซึ่งในช่วงนี้ฝนตกชุกมาก และยังเป็น ฤดูกาลที่โรคมือ เท้า ปาก ระบาดมาก

นพ.พรเทพกล่าวว่า คร.ขอให้ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่อยู่รวมกันมาก ต้องมีมาตรการดูแลเด็กที่เข้มข้นกว่าช่วงอื่นๆ การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการรับเชื้อไวรัส เข้าสู่ปากโดยตรง เชื้อไวรัสจะมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระที่มีเชื้อไวรัส นอกจากนี้ การไอ จามรดกัน และสูดละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสเข้าไปก็ติดโรคได้ โรคนี้เป็นแล้ว หายได้เอง ภายใน 7-10 วัน โดย แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ ไม่มียารักษาจำเพาะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  แต่ป้องกันได้โดยรักษา สุขอนามัย ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง ควรตัดเล็บสั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดตามซอกเล็บและควรล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ขณะเลี้ยงเด็ก ช่วงก่อนและ หลังเตรียมอาหาร ภายหลังเปลี่ยนผ้าอ้อม สิ่งสำคัญ หากพบเด็กป่วยต้องรีบแยกออกหรือให้หยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรรีบพาไปพบแพทย์ หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยชั่วคราวประมาณ 5-7 วัน ทำความสะอาด สถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สระว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นเด็ก และ แจ้งการระบาดได้ที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทราบทันที

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 23 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--