สปสช.-6หน่วยงานผ่าต้อกระจกเชิงรุก

Sun, 2013-08-25 09:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข 6 แห่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขในกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลพล  บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตรจำกัด(มหาชน) และมูลนิธิศุภมิตรร่วมใจได้ร่วมกันจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 4 จังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์" คือจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ขึ้นที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการผ่าตัดต้อกระจกกับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีคิวรอรับการผ่าตัดอยู่เป็นจำนวนมาก

นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการเพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานให้โรงพยาบาลทั้ง 4 จังหวัดทราบ เพื่อให้ความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยโรคต้อกระจกมารับการรักษา เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตรจะเข้าไปปรับปรุงสถานที่สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการแพทย์

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานกรรมการ มูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ กล่าวสรุปว่า "มูลนิธิจะทำหน้าที่ประสานงานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรสาธารณะ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่  เพื่อร่วมสนับสนุน บริจาค จัดหาทุน หรืออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการผ่าตัด จัดหายานพาหนะ เพื่อรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ มารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพล โดยผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนแว่นตากันแดดกันลมแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจกหลังผ่าตัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น"

ที่มา --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--