ครม.มีมติ'หมอสุวัช'นั่ง ผอ.อภ.คนใหม่

Wed, 2013-08-28 10:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม(บอร์ด อภ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผอ.อภ. คนใหม่ ว่า ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้ (27 ส.ค.) เห็นชอบให้นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.อภ.คนใหม่เรียบร้อยแล้ว แทน นพ.วิฑิต อรรถเวชกุล ผอ.อภ.คนเก่า ตามที่ทางคณะกรรมการสรรหาที่มี นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเสนอ

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการตกลงทำสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นวันไหนต้องหารือกับนพ.สุวัช ถึงวันเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนตัวอยากจะให้เข้ารับตำแหน่งเร็วที่สุด อยากให้มีคนมาทำงาน แต่ก็ต้องให้เวลากับนพ.สุวัชเพื่อสะสางภาระงานเดิมก่อน

นพ.พิพัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการบริหารงานซ้ำรอยเดิม ทางอภ.ได้วางระบบการติดตามผลงานที่เข้มงวด โดยให้ผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.อภ.ต้องจัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากนั้นให้ประเมินผลงานเป็นระยะ หากไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะทำการตักเตือน แต่หากตักเตือนแล้วยังพบว่าบริหารงานผิดพลาดเช่นเดิมก็จะพิจารณาเชิญออก ยืนยัน อภ.จะทำหน้าที่จัดหาและผลิตยาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมต่อไป

"ยืนยันว่าการได้มาซึ่ง ผอ.อภ.คนใหม่นั้นเป็นการเปิดให้ผู้สนใจมาสมัครและคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และยืนยันว่า เหตุที่คณะกรรมการคัดเลือก นพ.สุวัชให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในวงการสาธารณสุขมายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ อดีต ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รองอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และล่าสุดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข" ประธานบอร์ด อภ.กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 28 สิงหาคม 2556