ผวา!แรงงานต่างด้าวนำเข้าวัณโรคกทม.จี้สธ.ออกกม.บังคับต้องเข้าระบบประกันสุขภาพ

Thu, 2013-08-29 08:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายพีระพงษ์ สายเชื้อรองปลัด กทม.เปิดเผยว่าสถานการณ์วัณโรคในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาที่พบขณะนี้อยู่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่มีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ลงทะเบียน สำหรับแรงงานต่างด้าว ที่ลงทะเบียนไว้จะมีระบบประกันสุขภาพ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีกทั้งแรงงานบางคนอาจติดเชื้อวัณโรคแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้เข้ารับการรักษาก็ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบหาจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรคที่แท้จริงได้

ทั้งนี้เบื้องต้น กทม. ได้เสนอแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายบังคับให้แรงงานทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างถูกต้อง เป็นระบบ รวมถึงการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ และโรงพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการรวบรวมข้อมูลและสถานการณ์เกี่ยวกับวัณโรค โดย กทม.พร้อมจะเป็นศูนย์กลางดำเนินการเพื่อที่จะให้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม การควบคุมและป้องกันวัณโรคต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะประชาชนมีการเดินทางและเคลื่อนย้ายที่อยู่เป็นประจำจะต้องมีการติดตามและดำเนินการอย่างเป็นระบบจึงจะประสบผลสำเร็จ

รองปลัด กทม.กล่าวว่า นอกจากนี้ กทม.ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนให้สังเกตอาการหรือตรวจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างสม่ำเสมอหากพบมีอาการไข้ต่ำๆ ไอแห้งๆ ติดต่อกัน 2 อาทิตย์หรือน้ำหนักลด ไอเป็นเลือด ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา เมื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือน สามารถหายขาดจากวัณโรคได้ ซึ่งประชาชนขอรับการตรวจรักษาวัณโรคได้ฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทั้ง 68แห่ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  วันที่ 29 สิงหาคม 2556