ศาลไม่รับไต่สวนฉุกเฉินยุบกอช.

Mon, 2013-09-02 18:01 -- hfocus
Print this pagePrint this page
 
น.ส.อรุณี ศรีโต
ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.)
 
 
ศาลปกครองยกคำร้องไต่สวนฉุกเฉินของเครือข่ายบำนาญประชาชน กรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมยุบกฎหมายกอช. ชี้ยังอยู่ในขั้นตอนประชาพิจารณ์จึงไม่มีเหตุให้ไต่สวนฉุกเฉิน 
 
น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) เปิดเผยว่า วันที่ 2 ก.ย.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการยุบ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.2554 (กอช.) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ คบช.เพิ่งยื่นฟ้อง น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 3 บังคับใช้กฎหมายกอช.ไปเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นหากกระทรวงการคลังยุบกฎหมายดังกล่าว จะทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ จึงต้องร้องขอไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีที่คบช.ยื่นฟ้องเสร็จ
 
อย่างไรก็ตาม ศาลยกคำร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน โดยให้เหตุผลว่า การเสนอให้ยุบกฎหมายกอช.ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น จึงยังไม่มีเหตุให้ไต่สวนฉุกเฉิน ส่วนคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวนั้น ศาลจะได้พิจารณามีคำสั่งต่อไป
 
ทั้งนี้ กฎหมายกอช.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2554 แต่ในส่วนของการรับสมัครสมาชิก กฎหมายกำหนดให้เปิดรับสมัคเมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือ ประมาณวันที่ 8 พ.ค. 2555 อย่างไรก็ตาม จนปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกอช.แต่อย่างใด
 
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานได้ผลักดันการออมของภาคเพื่อรับบำนาญหลังเกษียณ ซึ่งมีหลักการเดียวกับกฎหมายกอช. ออกมาเป็นทางเลือกที่ 3 ของประกันสังคมมาตรา 40 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทประโยชน์ทดแทนของระบบประกันสังคมมาตรา 40 ไปเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นกลางเดือน ส.ค. กระทรวงการคลังจึงเริ่มเปิดประชาพิจารณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมาย กอช