'เฉลิม'ชงตั้ง'ปลัดแรงงาน'ปลายก.ย.นี้

Tue, 2013-09-03 10:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page
2 ก.ย.56 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) เปิดเผยถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) คนใหม่ แทนนพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับนพ.สมเกียรติ เพราะยังมีเวลาในการพิจารณา และยังไม่มีบุคคลในใจ ซึ่งการแต่งตั้งจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยคาดว่าจะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ โดยตนจะเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการระดับ 11 พร้อมกับรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ที่จะเกษียณอายุราชการประกอบด้วยตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 1 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน 2 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม (สปส.) 1 ตำแหน่งและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  กระทรวงแรงงานที่ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง รวมเสนอแต่งตั้งทั้งหมด 6 ตำแหน่งไปในคราวเดียวกัน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ยังคงมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายให้นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน แต่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นแคนดิเดตปลัดกระทรวงแรงงานทั้ง 3 คน คือนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ เนื่องจากเวลานี้ร.ต.อ.เฉลิมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในกระทรวงมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 3 กันยายน 2556