ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีต ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองกลางไป เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ยกเลิกคำสั่ง อภ. ที่ให้ ผอ.อภ.พ้นจากตำแหน่ง รวมถึงระงับการสรรหา ผอ.อภ.คนใหม่ และประเด็นอื่น ๆ โดยเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้มีหนังสือแจ้งว่า ศาลเห็นว่าคำขอของ นพ.วิทิตไม่มีเหตุสมควร จึงมีคำสั่งยกคำขอที่ นพ.วิทิต ขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งทำให้คำขอของอดีต ผอ.อภ.ตกไป อย่างไรก็ตามทาง อภ.ได้ทำข้อตกลงและทำสัญญาจ้าง นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็น ผอ.อภ.คนใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปี ไปเมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมาอดีต ผอ.อภ. ได้ยื่นฟ้อง อภ. บอร์ด อภ. ประธานบอร์ด อภ. รมว.สาธารณสุข และ ครม. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่ง และมติที่ประชุมบอร์ด อภ. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ยกเลิกสัญญาจ้าง และให้พ้นจากตำแหน่ง ผอ.อภ. พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.อภ. นับตั้งแต่วันที่ถูกคำสั่งเลิกจ้าง และให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 5 ชดใช้ค่าเสียหายในรวมเป็นเงินกว่า 49.6 ล้านบาท โดยระหว่างพิจารณาคดีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว สั่งชะลอการบังคับใช้คำสั่ง อภ. ที่ให้พ้นจากผอ.อภ. คำสั่ง อภ.ให้ ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อภ. และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดดำเนินการสรรหา ผอ.อภ.คนใหม่

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)-