ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โพสต์ทูเดย์ -อภ.รับบรรจุยาผิดซองจริง บรรจุยาโรคหัวใจลงในซองยาความดัน เรียกคืนล็อตมีปัญหาเฝ้าระวังอาการคนไข้

เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงขึ้นในขั้นตอนการบรรจุยาขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยพบว่ามีการบรรจุยาIsosorbide Dinitrate 10 มิลลิกรัม ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจลงในซองยาAmlodopine 5 มิลลิกรัม สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง

สำหรับยาล็อตหมายเลข F561217 ซึ่งบรรจุผิดนั้น อภ.ได้กระจายไปยังหลายโรงพยาบาลประมาณเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาโดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับ อาทิ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อภ.ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้รับยาให้หยุดจ่ายยาโดยทันทีและเรียกคืนยาล็อตดังกล่าว นอกจากนี้ เตรียมจัดส่งยาทดแทนไปให้ตามจำนวนเงินที่ซื้อ และให้โรงพยาบาลประสานผู้ป่วยว่ามีผลกระทบจากยาหรือไม่ พร้อมกันนี้ อภ.ได้ตรวจสอบการผลิตยาล็อตข้างเคียงว่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวยอมรับว่า อภ.บรรจุยาผิดจริงโดยเมื่อวันที่5 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ อภ.แล้ว คาดว่าจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนในวันที่ 6 ก.ย.นี้

นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการอภ. กล่าวว่า ได้เรียกคืนยาล็อตที่มีปัญหากลับมาทั้งหมดแล้ว โดยเบื้องต้นทราบว่ามีการกระจายยาล็อตดังกล่าวไปในโรงพยาบาล 7 แห่ง ในจำนวนนี้มี 5 แห่งที่จ่ายยาให้กับผู้ป่วยไป อย่างไรก็ตาม ยาทั้งสองชนิดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่น่ามีผลกระทบหรืออันตรายต่อคนไข้

"จากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเพียงล็อตเดียวที่ผิดพลาด ซึ่งตอนนี้กำลังหาสาเหตุว่าเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใด"นพ.สุวัช กล่าว

อีกด้าน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้เตรียมปฏิรูปการบริหารงานของสำนักงานปลัดสธ. เพื่อสนับสนุนการจัดพื้นที่เขตบริการ 12 เขต และการปฏิรูประบบสุขภาพ ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยจะมีตั้งสำนักงานใหม่ได้แก่ สำนักนโยบายการเงินการคลังสำนักนโยบายสุขภาพ สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และสำนักนโยบายด้านยา โดยเฉพาะการบริหารบัญชียาหลักเพื่อแก้ปัญหาการบริหารยาซึ่งแต่ละปีสร้างความเสียหายมากกว่า 1 ล้านบาท จากการใช้ยาที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ยังหารือถึงการแก้ไขกฎหมายเนื่องจากบางฉบับใช้มานานมากกว่า40-50 ปี ขณะเดียวกันได้วางแผนการใช้งบประมาณปี 2557 ซึ่งทีมงานมั่นใจว่าภายในเดือน ธ.ค. 2556 จะสามารถใช้งบลงทุนได้ 100% สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และการก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่าย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 6 กันยายน 2556