ตั้งเป้ากรุงเทพฯปลอดพิษสุนัขบ้าใน 3-4 ปี

Tue, 2013-09-10 09:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดในขณะนี้ว่า กทม.โดยศูนย์สาธารณสุขทั้ง 50 เขตเปิดให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์เลี้ยง  โดยสถิติสุนัขและแมวจรจัดซึ่งจากผลสำรวจในปี 2553 พบว่ามีจำนวน 102,490 ตัว กทม.ได้พยายามเข้าไปจัดการ รวบรวม ไปยัง สถานกักกันสัตว์เขตประเวศเพื่อสังเกตอาการว่าเข้าข่ายเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ และหากพบว่าไม่เป็นจะดำเนินการทำหมันให้และนำไปดูแลต่อที่กักกันสัตว์ทับทัน จ.อุทัยธานี ทั้งนี้เขตที่พบว่ามีสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แก่เขตลาดกระบัง 9 ตัว พระโขนง 5 ตัว บางนา 4 ตัว ประเวศ 4 ตัว ดุสิต 1 ตัว บางขุนเทียน 2 ตัว สายไหม 1 ตัว สวนหลวง 1 ตัว แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมา ทาง กทม.ยังไม่พบประชาชนที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 3-4 ปีทาง กทม.จะรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตามเป้าหมายขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยการขอความร่วมมือประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลให้มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ เลี้ยงด้วยความใส่ใจ  นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--