ดึงหมอต่างด้าวดูแลแรงงานข้ามแดน

Mon, 2013-09-16 09:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

โพสต์ทูเดย์ - แพทยสภาผุดไอเดียดึงหมอต่างด้าวดูแลคนกันเอง จ่อถกแก้เกณฑ์เอ็มอาร์เอแพทย์ปีหน้า

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเตรียมหารือที่ประชุมแพทยสภาและรัฐบาลเรื่องการนำเข้าแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในสถานพยาบาลสังกัดของรัฐตามพื้นที่ชายแดน หรือจังหวัดที่มีแพทย์จำนวนมาก เพื่อให้แพทย์เหล่านั้นเข้ามาดูแลรักษาคนชาติเดียวกันเอง

"ทุกวันนี้แพทย์ไทยไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนไทยด้วยกันเอง เพราะมีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยจำนวนมาก แม้จะประมาณการว่าปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวทำงานในไทย 3 ล้านคน แต่จากที่คุยกับคนพม่า เขาบอกว่ามีชาวพม่าอยู่ในบ้านเราถึง 5 ล้านคน" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

แนวทางเบื้องต้นจะกำหนดให้แพทย์กลุ่มดังกล่าวทำงานโดยถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว และต้องต่ออายุทุก 1 ปี เนื่องจากเป็นแนวทางที่กฎหมายอนุญาตอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรอข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2558

สำหรับการทำงานจะอนุญาตให้ดูแลเฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวเท่านั้น เพื่อให้แพทย์ไทยมีเวลารักษาคนไทยด้วยกันเองมากขึ้น นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้เปิดคลินิกหรือรับงานเข้าเวรของโรงพยาบาลเอกชน

ทั้งนี้ เชื่อว่าการนำเข้าดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงพยาบาลรัฐและแพทย์ต่างชาติเอง เนื่องจากปัจจุบันประเทศในอาเซียน เช่น พม่าและเวียดนาม ผลิตแพทย์ในแต่ละปีได้มากกว่าไทย ขณะที่รายได้แพทย์ของไทยสูงกว่ามาก การเข้ามาทำงานในไทยจึงเป็นโอกาสที่แพทย์ประเทศเพื่อนบ้านต้องการอยู่แล้วโรงพยาบาลรัฐก็จะมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปีหน้าอาเซียนจะเปิดโอกาสให้พิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์ในเอ็มอาร์เอของวิชาชีพแพทย์อีกครั้ง ทางสภาจะหารือว่าต้องการแก้ไขรายละเอียดใดเพิ่มเติม และต้องการให้ภาพรวมการเคลื่อนย้ายแพทย์ในอาเซียนเป็นอย่างไรเบื้องต้น คาดว่าจะเสนอให้ลดเกณฑ์ประสบการณ์ของแพทย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมา เพราะเกณฑ์เดิมที่ระบุไว้ 5 ปีถือว่านานเกินไป ในความเป็นจริงแต่ละประเทศอาจต้องการคนเก่งที่มีประสบการณ์เพียงปีเดียวก็ได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 16 กันยายน 2556