ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โพสต์ทูเดย์ - ปมสถานที่สร้างเคลียริงเฮาส์ได้ข้อสรุป หลัง สปสช.ยืนยันจะใช้ที่ตัวเองสร้างสำนักงานแห่งใหม่

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การจัดตั้งหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขหรือเคลียริงเฮาส์ ถือว่ามีความสำคัญเพราะจะเป็นศูนย์กลางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไปยังกองทุนต่างๆ ทั้งผู้ป่วยในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ประกันสังคม และข้าราชการ ยืนยันว่าเคลียริงเฮาส์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสำนักงานปลัด สธ.และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แต่จะเป็นหน่วยงานอิสระที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลระบบการเงินการคลัง ทั้งนี้ ยืนยันว่า สธ.ไม่ได้ตั้งใจจะไปยึดใคร หรือยึดตระกูล ส.

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของ สธ.เองจะมีนโยบายในการตั้งศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ซึ่งจะรับทั้งข้อมูลการเงินการคลังจากเคลียริงเฮาส์ ข้อมูลกำลังคน รวมถึงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ขณะที่ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดสธ. กล่าวว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 3 ชั้นดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากงบประมาณปี 2554 ที่ตั้งใจก่อสร้างเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพระดับประเทศ และก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนให้เคลียริงเฮาส์ใช้สถานที่ของสธ.เพื่อสร้างอาคารตรงนี้อยู่แล้วเพื่อให้สปสช.สะดวกขึ้น สธ.ก็พร้อมสนับสนุนและเสียสละอาคารดังกล่าวเพื่อให้ใช้เป็นเคลียริงเฮาส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการปฏิรูปกระทรวงบ้าง โดยขณะนี้ สธ.ได้เปิดอาคารไว้แล้ว หาก สปสช.พร้อมดำเนินการเมื่อใดก็สามารถใช้ได้ทันที

ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในระยะเปลี่ยนผ่าน สปสช. จะดูว่างบประมาณที่จะใช้จัดการองค์กรนี้ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถเดินหน้าด้วยตัวเองในวันที่ 1 ต.ค.2557 เช่นเดียวกับตอนที่ตั้ง สปสช. ก็ใช้กลุ่มงานประกันสุขภาพของ สธ.เป็นฐานอย่างไรก็ตามยืนยันว่า สปสช.มีความพร้อมที่จะดำเนินการเคลียริงเฮาส์ได้ทันทีในวันที่1 ต.ค.นี้ ภายในสถานที่ของ สปสช.ที่มีการเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้มีการวางระบบเซิร์ฟเวอร์ไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ส่วนหลังวันที่ 1 ต.ค. 2557 จะใช้สถานที่ใด จะมีการหารือกันในภายหลัง

แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เปิดเผยว่า มีการตัดสินใจใช้อาคาร 3 ชั้น เป็นเคลียริงเฮาส์เป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้วอย่างไรก็ตามเกิดปัญหาภายใน สปสช.เพื่อโจมตีผู้บริหาร สปสช.รายหนึ่ง จึงเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น ทำให้เคลียริงเฮาส์ต้องกลับไปใช้สถานที่เดิม

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 17 กันยายน 2556