สธ.เร่งแจกขาเทียมฟรีกว่า 2 หมื่นคน

Thu, 2013-09-19 09:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จับมือ 6 หน่วยงานเร่งยกคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการขาขาดทั่วประเทศมีกว่า 46,000 ราย ในจำนวนนี้มีเกือบ 20,000 ราย ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ และมีผู้ถูกตัดขาเพิ่มปีละประมาณ 3,500 ราย โดยจะให้มีการสำรวจค้นหาและขึ้นทะเบียนรับขาเทียมฟรี ตั้งเป้าหมายให้ครบ 100% ภายในปี 2559 และจะเร่งศึกษาวิจัยใช้ยางพาราทำฝ่าเท้าเทียมแทนโพลียูรีเทน อายุใช้งานนานขึ้น พร้อมทั้งจัดอบรมอาชีพให้ผู้ที่ใส่ขาเทียม เป็นช่างประจำโรงงานผลิตกายอุปกรณ์

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลสำรวจคนพิการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2550 ทั่วประเทศมีคนพิการขาขาดประมาณ 46,000 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคเรื้อรังที่มีปัญหา หลอดเลือดตีบที่ขา เช่น โรคเบาหวาน รองลงมาคือ อุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกตัดขาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 47.9 และพบว่ามีผู้ที่ต้องถูกตัดขา กลายเป็นคนพิการรายใหม่ เพิ่มปีละประมาณ 3,500 ราย คาดว่า มียังคนพิการขาขาดจำนวน 19,310 ราย ยังไม่สามารถ เข้าถึงบริการขาเทียม ด้วยข้อจำกัดหลายปัจจัย ทำให้การประกอบกิจวัตรประจำวัน และการดำรงชีวิตมีข้อจำกัด ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดยุทธศาสตร์บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

--มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--