ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายเยาวชนร้องศธ.ควบคุมน้ำเมารอบมหาวิทยาลัย หลังผลสำรวจรัศมี 300 เมตรพบโจ๋งครึ่ม วอนรมว.ศธ.เร่งผลักดันกฎหมายโซนนิ่ง  เพื่อปกป้องอนาคตชาติ

วันนี้(24ก.ย.) เมื่อเวลา10.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ  นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา นำนิสิตนักศึกษากว่า 30 คน จากหลายสถาบัน เข้าพบ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร้องเรียนปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย โดยนำหลักฐานการทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551และผลสำรวจความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษามามอบให้ด้วย จากนั้นมี ศ.ธเนศวร์   เจริญเมือง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มารับเรื่องแทน

นายธีรภัทร์  กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนฯขอเรียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนึ่งในกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขอให้ผลักดันการออกกฎหมายลูกภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว  และขอให้กระทรวงศึกษาออกประกาศห้ามไม่ให้สถานศึกษาร่วมมือกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำกิจกรรมเชิงสังคม หรือ CSR และรับสปอนเซอร์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

“ยอมรับว่าการจัดโซนนิ่งร้านเหล้าทำได้ยาก จึงเป็นสาเหตุหลักของการเข้าถึงง่าย ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีก็หาซื้อสุรามาดื่มได้ ทำให้จำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 250,000 รายต่อปี อย่างไรก็ตามเครือข่ายเยาวชนฯได้พูดคุยและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เห็นตรงกันว่าผลกระทบจากร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยได้ลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งเสียการเรียน อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท คุกคามทางเพศ แต่กลับไม่มีมาตรการป้องกันที่ตรงจุดหรือแนวทางที่ชัดเจน และหลายแห่งยังกลายเป็นแหล่งมั่วสุมทั้งอบายมุขและการพนันด้วย” นายธีรภัทร์  กล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลที่เครือข่ายเยาวชนได้นำมาร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยก่อนหน้านี้ได้นำไปพูดคุยในเวทีเสวนา "ร้านเหล้ารอบมหาลัย ภัยคุกคามเยาวชน ภัยคุกคามที่ไม่ถูกแก้” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.2556  โดยลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา12 แห่ง อาทิ ม.รามคำแหง มรภ.จันทรเกษม ม.หอการค้าไทย ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3-10 ก.ย.56 ในรัศมี 300 เมตร พบว่า มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 340 ร้าน เฉลี่ย 28 ร้านต่อ 1 มหาวิทยาลัย และที่น่าตกใจคือ กว่า 105 ร้าน หรือ 1 ใน 3 ที่ขายเหล้าบริเวณหอพัก ซึ่งเป็นการทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษา พบว่า 64.98 %เห็นด้วยอย่างยิ่ง หากมีกฎหมายมาควบคุมให้ร้านเหล่านี้อยู่ห่างจากสถานศึกษา อย่างน้อย 300 เมตร ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเสนอมานานแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   เรื่องนี้รัฐบาลควรตระหนักว่าจะช่วยลดผลกระทบปัญหาต่างๆ รวมถึงลดการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ได้  ล่าสุดมีงานวิจัยชี้ชัดว่าการดื่มของเด็กและเยาวชนจะส่งผลกระทบกับพัฒนาการทางสมอง  นับเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง