ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - สคส.ดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ฉบับประชาชน เปิดทาง "ท้องเรียนได้"-เพศกำกวมมีสิทธิเลือกเอง เตรียมเสนอพรรคการเมืองปี 57 กรมอนามัยเผยพบเด็กท้อง 10 ขวบ-50% มีเซ็กส์ไม่ใช้ถุงยาง-70% รีดลูกเพราะไม่ตั้งใจท้อง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวในเวทีอภิปรายเรื่องร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ฉบับประชาชน ว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ยกร่างมานานกว่า 10 ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้ว และให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับผิดชอบเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ก่อนจะส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาต่อเพื่อออกเป็นกฎหมาย แต่กฤษฎีกามีความเห็นว่าไม่ควรออกเป็นกฎหมาย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ สธ.ต้องดำเนินการอยู่แล้ว มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง (สคส.) จึงออกมาเรียกร้องให้ออกเป็นกฎหมายให้ชัดเจน ด้วยการผลักดันเป็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้น ที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 4 ภาค และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพฯ ก่อนจะรวบรวม ประมวลผลและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ก่อนจะทำการขับเคลื่อน ในกลุ่มนักการเมือง พรรคการเมือง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเสนอได้ในเดือนกันยายน 2557

"ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ฉบับประชาชน ระบุถึงสิทธิ ที่ประชาชนควรจะมีคือ สิทธิการเลือกมีคู่ชีวิต เลือกวิธี คุมกำเนิดที่ปลอดภัยและเหมาะสม สามารถเรียนหนังสือระหว่างตั้งครรภ์ได้ เพศกำกวมมีสิทธิเลือกเพศ เองได้ และยังระบุว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยสิ่งที่ทำยากที่สุดคือกฎหมายการทำแท้ง เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตคน ถึงแม้ผู้ป่วยมีเหตุผลทำแท้ง แต่ แพทย์จะปฏิเสธ ทำให้ประชาชนไปพึ่งพาสถานทำแท้ง เถื่อนที่มีความอันตรายสูงมาก" รศ.ดร.กฤตยากล่าว

ด้าน นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สธ.กล่าวว่า ปัจจุบันวัยรุ่นเฉลี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 14-15 ปี เดิม 18-19 ปี และพบนักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 ทั้งชายและหญิง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกถึง 50% ส่วน ม.5 พบ 1 ใน 5 และม.2 มีพบร้อยละ 5 แต่ทั้ง 3 กลุ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น และพบคลอดลูกอายุเฉลี่ย 10 ขวบ ขณะที่ข้อมูลการคลอดปี 2555 พบว่า อายุ 15-19 ปี มีอัตราคลอด 54 ต่อ 1,000 คน ถ้ารวมทำแท้งเถื่อนเป็น 70-80 ต่อ 1,000 คน พบอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอด 365 คนต่อวัน เพิ่มจาก 10 ปีก่อน (240 คน), อายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดเพิ่มเช่นกัน ทั้งนี้อายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำ 1 หมื่นราย หากรวมกับการคลอดนอกระบบเป็น 14,000-15,000 ราย และพบเด็กอายุ 10 ขวบตั้งครรภ์ซ้ำ 5 คน

นพ.กิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลการทำแท้งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อปี 2555 ที่เก็บตัวอย่าง 13 จังหวัด พบท้องไม่ตั้งใจจึงต้องมาทำแท้งถึง 70% ในจำนวนนี้เป็นนักเรียน นักศึกษาถึง 30% เพราะอยากเรียนต่อ และยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทำแท้ง 25-30 คน และใช้ถุงยางอนามัยในการมีเซ็กส์ครั้งแรก 50% แต่เซ็กส์ครั้งต่อไปไม่ใช้ ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่ม และพบเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย หากมีกฎหมายดังกล่าวก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 27 กันยายน 2556