สบส.คุมมาตรฐานคลินิกความงามทั่วไทย

Tue, 2013-10-01 11:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง - น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง การควบคุมมาตรฐานคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศว่า ขณะนี้บริการคลินิกประเภทนี้ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น และเปิดให้บริการจำนวนมาก บางคลินิกเปิดอย่างไม่ถูกต้อง เป็นคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อน ไม่มีความปลอดภัยหากเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งยังมีกระแสการแข่งขันการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการเสริมความงามจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองมาตรฐาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมทุกประเภทซึ่งมีประมาณ 14,000 แห่ง และ รพ.เอกชน 326 แห่งทั่วประเทศ ในเดือน ต.ค.56 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยได้กำหนดมาตรฐานของคลินิกเวชกรรมทุกประเภทจะต้องแสดงหลักฐาน 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อสถานพยาบาล รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดที่หน้าสถานพยาบาล 2.แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลในที่ตั้งชัดเจนและเปิดเผย 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน 4.มีแพทย์อยู่ประจำจริง โดยต้องแสดงชื่อ รูปถ่าย รวมทั้งเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ 5.แสดงราคาค่ารักษาที่ชัดเจน ติดที่หน้าห้องตรวจ เพื่อให้ประชาชนแยกแยะได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานของคลินิกความงามมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคเอกชน และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ซึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินอาจจะมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกต้องผ่าน อย. สถานที่มีความสะอาดปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉิน หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จะยกเลิกการรับรอง และยึดใบอนุญาต พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย คือพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันที่ 1 ตุลาคม 2556