หมออนามัยจี้สภาผ่านร่างกม.วิชาชีพ

Wed, 2013-10-02 15:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ม็อบหมออนามัยชุมนุมลานพระรูปทรงม้าก่อนเคลื่อนไปหน้ารัฐสภาจี้ดันร่างพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และชมรมสาธารณสุขเกือบ 1,000 คน รวมตัวกันด้านหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนจะเดินเท้ามาที่หน้ารัฐสภา เรียกร้องให้ที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองการระบาดของโรค การคุ้มครองโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ให้มี พ.ร.บ.คุ้มครองเช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานของหมออนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น โดยเรียกร้องให้การประชุมรัฐสภาบ่ายวันนี้ หยิบยกร่างกฎหมายนี้มาพิจารณาเป็นวาระต้นๆ

ที่มา: http://www.posttoday.com