ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฐานเศรษฐกิจ - คนเครียดจากปัญหาพนันพุ่ง ผลกระทบต่อเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมสุขภาพจิตจับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขยายบริการสายด่วนให้การปรึกษาปัญหาพนัน 1323 โดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า ในปัจจุบันปัญหา การพนัน เป็นปัญหาที่เกิดทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางมาก โดยในประเทศไทยนอกจากปัญหาหวยใต้ดิน บ่อนการพนันที่กำลังระบาด ยังมีปัญหาการพนันชนิดใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ คือ การพนันฟุตบอลและพนันออนไลน์ที่กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนของประเทศไทย พบว่า คนไทยกว่า 32 ล้านคน เล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) ที่เล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน สังสรรค์บันเทิงใจ และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มมีปัญหาจากพนัน (Problem Gambling) คือ เล่นจนเกินเลยจุดที่ตนกำหนดไว้ เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงาน และที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 1 - 3 เป็นโรคติดพนัน ถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมความต้องการเล่นพนันได้ มีผลต่อการเรียน การงานและชีวิต เช่น ล้มละลาย หย่าร้าง โกหก ขโมย และอาจรุนแรงถึงการฆ่าตัวตาย

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงนำปัญหานี้มาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข โดยมอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานหลัก ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดทำ “โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน” โดยจะเน้นที่พัฒนาบริการให้การปรึกษาผ่าน “สายด่วนสุขภาพจิต 1323 : ปรึกษาปัญหาพนัน” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “สายด่วนเลิกพนัน 1323"

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถิติการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ได้ให้การปรึกษาปัญหาการพนัน 324 ครั้ง มีผู้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาพนัน เป็นชายร้อยละ 65 เป็นหญิงร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาการพนันของตัวเอง ถึงร้อยละ 59 เป็นปัญหาการพนันของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 41 ซึ่งประเภทการพนันสามอันดับสูงสุดที่เป็นปัญหา คือ พนันบอลและพนันออนไลน์ ร้อยละ 17.2 หวยใต้ดิน ร้อยละ 14 ไพ่และไฮโล ร้อยละ 7.6 และมีคนจำนวนมากที่เล่นและติดการพนันหลายๆ ประเภทพร้อมกัน ซึ่งจากข้อมูล พบว่า การพนันนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตคือเกิดความเครียดและความวิตกกังวล เป็นอันดับหนึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 48.8 และรองลงมาคือปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 17.53 ปัญหาครอบครัว ร้อยละ12.37 ปัญหาความรัก ร้อยละ 8.59 และปัญหาการฆ่าตัวตายร้อยละ 3.44

ทางด้าน ทญ.กุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ปัจจุบันการพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และหวยใต้ดินกำลังระบาด ซึ่งการพนันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมเป็นลูกโซ่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่า การจัดบริการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดพนัน ลดปัญหาในชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน และเพื่อป้องกันไม่ให้วัยรุ่นหรือเยาวชนเข้าไปเล่นและเกิดติดการพนันเพิ่มขึ้นนั้น เป็นภารกิจที่ควรให้การสนับสนุน จึงมีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูในปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน และจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้นำเทคนิคการให้การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่า MI (Motivational Interview) ซึ่งเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ ที่ผู้ให้การปรึกษาสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล และใช้คำถาม เพื่อให้เกิดการฉุกคิด ถึงทางเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง และเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกพฤติกรรมที่จะเกิดผลเสียต่อตัวเอง โดยกรมสุขภาพจิต ได้มีการจัดอบรมผู้ให้บริการปรึกษาที่เชี่ยวชาญเทคนิคดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริการปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย 17 โรงพยาบาลและสถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเบื้องต้นว่า ตนหรือคนรอบข้างติดพนันหรือไม่ กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนา องค์ความรู้ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองและคนใกล้ชิดว่าติดพนันหรือไม่ โดยใช้ข้อสังเกต 9 ประการ ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ขอข้อมูลและเข้ารับการปรึกษาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 : ปรึกษาปัญหาพนัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ dmh1323@dmh.mail.go.th

ที่มา: http://www.thanonline.com