รพ.ชุมชน-รพ.สต.หวั่นงบน้อย จี้สธ.แก้สัดส่วนกก.เขตสุขภาพ

Wed, 2013-10-09 11:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม ผอ.รพ.ชุมชนจี้'หมอประดิษฐ'แก้สัดส่วน 'กก.บริหารเขตบริการสุขภาพ'ชี้ รพ.ใหญ่ได้มากกว่า รพ.เล็ก ไม่เป็นธรรม ด้านรองปลัด สธ.ยื่นทางออกตั้งคณะทำงานแทน

กรณีชมรมแพทย์ชนบทและชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ยื่นหนังสือถึง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ขอให้หยุดแทรกแซงปรับแก้ประกาศการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากเดิมส่งตรงโรงพยาบาล เปลี่ยนเป็นส่งให้เขตบริการสุขภาพ บริหารจัดการ แต่ นพ.ประดิษฐยืนยันว่าไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ในบอร์ด สปสช.นั้น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เปิดเผยว่า แม้จะไม่มีการพิจารณาปรับแก้ประกาศการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ แต่ยังวางใจไม่ได้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้ลงประกาศการจัดสรรงบประมาณปี 2557 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่มีแนวโน้มว่าจะปรับแก้ประกาศใหม่ โดยกระจายไปยัง 12 เขตบริการสุขภาพ เนื่องจากมีการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการเขตสุขภาพ ดังนั้น ต้องสอบถามความคิดเห็นของโรงพยาบาลทุกระดับก่อน

"ไม่เพียงแต่เรื่องประกาศการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพฯเท่านั้น ในส่วนของประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการเขตสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ยังมีสัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เท่าเทียม โดยพบว่ามีผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นประธาน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดละ 1 คน แม้เขตบริการสุขภาพนั้นๆ จะมีกี่จังหวัดก็ตาม แต่สัดส่วนของตัวแทนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลับมีเพียง 2 คนต่อเขตบริการสุขภาพ ซึ่งไม่เป็นธรรม เรื่องนี้เคยเสนอให้รองปลัด สธ.พิจารณา เพื่อขอให้ผู้บริหาร สธ.ปรับแก้ประกาศดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มสัดส่วนของโรงพยาบาลขนาดเล็กเท่าเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งในสัปดาห์หน้าตัวแทนชมรมจะเข้าพบรองปลัด สธ. เพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้ง" นพ.พรเจริญกล่าว

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การจะเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการตามที่ชมรมเสนอ อาจทำ ได้ยาก เนื่องจาก สธ.ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการเขตสุขภาพไปแล้ว เบื้องต้นอาจตั้งเป็นคณะทำงานวิชาการพัฒนาการบริการเขตสุขภาพ โดยมีสัดส่วนตามที่ชมรมเสนอแทน จากนั้นจะมีการประเมินผลการดำเนินการภายใน 6 เดือน ว่าสมควรทบทวนปรับแก้ประกาศเรื่องสัดส่วนคณะกรรมการหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อคัดค้านเรื่องกระจายงบหลักประกันสุขภาพ ใช่หรือไม่ นพ.วชิระกล่าวว่า คนละเรื่อง เพราะเรื่องนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริการ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 ตุลาคม 2556