สปส.แบ่งรับแบ่งสู้ สปสช.ดูแลสิทธิรักษาผู้ประกันตน

Wed, 2013-10-09 21:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ว่าที่ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีนายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพราะมีความถนัดมากกว่า โดยตั้งเป้าจะเริ่มในปี 2557 ว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด ให้ สปสช.ต้องรับโอนสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลไปจาก สปส. ซึ่ง สปสช. และ สปส.ได้หารือเรื่องนี้หลายครั้ง

"แต่ยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกันตนยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมต่อไป ที่ผ่านมา สปส.ได้ดำเนินการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต่างๆ มาโดยตลอด หากจะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการสอบถามความเห็นและได้รับความยินยอมจะผู้ประกันตนก่อน" นายจีรศักดิ์กล่าว และว่า ขณะนี้ผู้ประกันตนยังมีคำถามและข้อกังวลในเรื่องความเสมอภาค และเท่าเทียมกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเห็นว่าหากให้โอนสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนไปอยู่กับ สปสช.ก็ควรได้รับงบอุดหนุนรายหัวในการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ควรต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้แก่กองทุนประกันสังคมเช่นเดิมอีก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหลื่อมล้ำกันระหว่างทั้ง 2 ระบบสุขภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 ตุลาคม 2556