อภ.เร่งคุมจีเอ็มพี'ยาสามัญ'รับประกาศ'กรมบัญชีกลาง'

Fri, 2013-10-11 11:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

'หมอประดิษฐ'สั่ง อภ.ปรับปรุง'จีเอ็มพี'ฟื้นความเชื่อมั่น'ยาสามัญ' รับประกาศกรมบัญชีกลางเพิ่มกำไรให้โรงพยาบาลรัฐ ด้านแพทยสภาห่วงคุณภาพไม่ถึงยาต้นแบบ

ความคืบหน้าภายหลังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาสามัญใหม่ให้โรงพยาบาลสามารถบวกกำไรยาชื่อสามัญ (Generic) ได้สูงสุดร้อยละ 200 และคิดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับยาต้นแบบ (Original) ได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกินราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และขณะนี้ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งผู้อำนวยการสถานพยาบาลของรัฐ ดังนี้ หากมีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ 5,000.01 บาท จะเบิกกับกรมบัญชีกลางร้อยละ 110 หากอยู่ที่ 1,000.01- 5,000 บาท เบิกได้ร้อยละ 125 หรือราคา 100.01-1,000 บาท เบิกได้ร้อยละ 150 ราคาต้นทุนอยู่ที่ 10.01-100 บาท เบิกได้ร้อยละ 175 แต่หากมีราคาต้นทุนเพียง 1.01-10 บาท เบิกได้สูงถึงร้อยละ 200 แต่วิธีดังกล่าวส่งผลให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพยาสามัญว่าทัดเทียมยาต้นแบบหรือไม่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อมีการสั่งจ่ายยาสามัญเพิ่มขึ้น ก็ต้องมีการพัฒนายาสามัญให้ได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มด้วย ในส่วนนี้ได้กำชับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีเบื้องต้น (จีเอ็มพี)

"โดยเฉพาะต้องสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนหลังจากเกิดปัญหาบรรจุยาสลับซอง จนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องเข้าไปตรวจสอบไลน์การผลิต อย่างไรก็ตาม ในส่วนโรงพยาบาลที่ได้กำไรเพิ่มจากปรับเปลี่ยนเบิกจ่ายค่ายาของกรมบัญชีกลางครั้งนี้ จะนำไปใส่ไว้ในเงินบำรุงโรงพยาบาล และจะแก้ไขระเบียบการใช้เงินบำรุงให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้สนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีมีการสั่งจ่ายยานอก แพทย์จะได้รับเชิญไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทำให้สุ่มเสี่ยงด้านจริยธรรม อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ห้ามใช้ยาต้นแบบ ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้" นพ.ประดิษฐกล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ไม่ควรมองที่เรื่องเงินอย่างเดียว ต้องดูที่คุณภาพด้วย หากดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าว จะต้องพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยาสามัญให้ดีเพื่อได้คุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ เพราะหากให้ยาสามัญแล้วอาการไม่ดีขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องคุณภาพของยาที่ไม่เท่ากันว่า ไม่ว่าจะเป็นยาชื่อสามัญ หรือยาต้นแบบ ย่อมต้องผ่านการตรวจสอบ ขึ้นทะเบียน เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 11 ตุลาคม 2556