แพทย์ผนึกพลัง...เตือนสติคนไทยอย่าหลงกลบริษัทบุหรี่

Sat, 2013-10-12 09:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สยามธุรกิจ - แพทย์ผนึกกำลังองค์กรต่างๆ จัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นพันธมิตรที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เริ่มงานแรกเดินหน้าปกป้องนโยบาย เรื่องการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่ จากการถูกล้มโดยบริษัทบุหรี่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กล่าวว่า จากการที่บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ได้พยายามสกัดกั้นมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขโดยดำเนินการฟ้องต่อศาลปกครองให้ทุเลาและยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% นั้น

โดยองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบเล็งเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของบริษัทบุหรี่ เป็นการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขที่มุ่งปกป้องสุขภาพของประชาชน และหากบริษัทบุหรี่แทรกแซงสำเร็จ กรณีนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไปเปิดช่องให้มีการแทรกแซงนโยบายในประเด็นสุขภาพอื่นๆในอนาคต ดังนั้น เพื่อร่วมกันปกป้องนโยบายสาธารณะ และมาตรการที่มุ่งปกป้องสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคบริโภคยาสูบ เหล่าแพทย์ที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้เชิญเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขึ้น

ภารกิจแรกของสมาพันธ์เครือข่ายนี้คือการรณรงค์ให้ความจริงแก่สังคมและองค์กรต่างๆ ให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่เข้ามาสกัดกั้นมาตรการเรื่องการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่ โดยอ้างว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก่อความเสียหายแก่บริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทเหล่านี้หาประโยชน์และทำกำไรจากการขายบุหรี่ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่นำมาซึ่งโรคภัยร้ายแรง และก่อความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

ส่วนทางด้านน.พ.วันชาติ ศุภจัตุรัสนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯกล่าวอีกว่า การที่บริษัทบุหรี่ทำทุกวิถีทางเพื่อล้มกฎของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ตนเชื่อว่า เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ต้องการเชือดประเทศไทย เพื่อให้ประเทศอื่นๆไม่กล้าออกมาตรการต่างๆ ที่มีผลในการลดการสูบบุหรี่องค์กรต่างๆ ที่ดูแลเรื่องคดีความที่บริษัทบุหรี่ฟ้องรัฐบาลอยู่ในขณะนี้จะต้องไม่หลงคารม และไม่หลงกลบริษัทบุหรี่ ที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในการมีมาตรการก้าวหน้าในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเริ่มสูบบุหรี่

ทั้งนี้ จากรายงานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยว่าผลกำไรของบริษัทจะดีขึ้นจากการเติบโตของตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์เวียดนาม และไทย โดยวิเคราะห์ว่าตลาดเอเชียมีอนาคตสดใส จากการที่เศรษฐกิจในภูมภาคดีขึ้นมี จีดีพีสูงที่สุดในโลก มีโครงสร้างประชากรที่เอื้อ มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมีการขยายตลาดของบุหรี่ส่วนบน ทำให้แนวโน้มยอดขายของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้กำหนดแผนการตลาดว่าจะต่อสู้เพื่อให้มีเพียงมาตรการต่างๆรวมทั้งด้านภาษีเท่าที่บริษัทยอมได้ และจะคัดค้านมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ (ที่ออสเตรเลียประกาศใช้) และภาพคำเตือนขนาดใหญ่

"นั่นคงเป็นสาเหตุที่บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ลงทุนฟ้องศาลปกครองเพื่อล้มกฎหมายขยายภาพคำเตือนของไทยเพราะรู้ดีว่าภาพคำเตือนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลงในระยะยาวโดยเฉพาะวันรุ่นไทย จะเข้ามาติดบุหรี่น้อยลง อีกทั้งหากล้มกฎหมายไทยได้จะเป็นการข่มขู่ไม่ให้ประเทศอื่นๆออกกฎหมายเพิ่มขนาดคำเตือนอย่างประเทศไทย" น.พ.วันชาติ  กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 - 15 ต.ค. 2556--