สปสช.เร่งจัดสรรเงินให้รพ.สังกัดสป.สธ.เพิ่มสภาพคล่องภายในศุกร์นี้

Thu, 2013-10-17 11:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เลขาธิการสปสช.แจงจะจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2557 ไปยังสถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดสธ. ภายในวันศุกร์นี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หลังต้องชะลอการโอนเนื่องจากสธ.ยังไม่ส่งตัวเลขเงินเดือนให้ ยันไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2557 ว่า โดยปกติ สปสช.จะจัดสรรงบประมาณกระจายไปยังหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยประมาณการจากผลงานในปีงบประมาณและหักลบด้วยตัวเลขเงินเดือนของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ซึ่งขณะนี้ สปสช. ได้จัดทำตัวเลขประมาณการผลงานเสร็จแล้ว แต่ไม่มีตัวเลขเงินเดือนของหน่วยบริการแต่ละแห่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยบริการจะต้องส่งตัวเลขเงินเดือนให้กับ สปสช. แต่ปีนี้ยังไม่ได้ตัวเลขดังกล่าว จึงทำให้ สปสช. ยังไม่สามารถโอนงบประมาณลงไปได้

“แต่เพื่อไม่ให้หน่วยบริการขาดสภาพคล่อง สปสช.จะจัดสรรงบประมาณในไตรมาสแรกให้กับหน่วยบริการไปก่อนภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยใช้ตัวเลขเดิมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 56 ราว 13,266.32 ล้านบาท และเมื่อได้ตัวเลขการปรับเกลี่ยเงินเดือนจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จึงจะมาทำการหักล้างทางบัญชีและจะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว