ร.พ.กรุงเทพเจาะทุกพท.นำร่องผนึก'บางโพ'ยึดฝั่งตะวันตก

Sun, 2013-10-20 18:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรุงเทพดุสิตเวชการเปิดแผนลงทุนโมเดลใหม่ หวังเข้าถึงลูกค้าทุกทำเล นำร่องผนึกโรงพยาบาลบางโพ เปิดศูนย์หัวใจ เล็งขยายพันธมิตร ร.พ.นอกเครือข่าย พร้อมดันโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เป็นฮับผลิตแพทย์ เร่งรีครูตหมอรับสาขาเปิดใหม่เพียบ

น.พ.ชาตรี ดวงเนตร

น.พ.ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า นอกจากการขยายสาขา ทั้งรูปแบบการสร้างใหม่และควบรวมกิจการ ล่าสุดได้ทดลองโมเดลลงทุนรูปแบบใหม่ โดยร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่าย ทั้งนี้ ได้นำร่องผนึกกับโรงพยาบาลบางโพ เปิดศูนย์สุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลบางโพ โดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ถ้าประสบความสำเร็จจะขยายไปสู่บริการอื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรรายใหม่ ๆ

สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ มีการสนับสนุนในแง่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยทางเทคนิค พยาบาล รวมถึงกรณีฉุกเฉินมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจของ โรงพยาบาลบางโพให้มีความสมบูรณ์ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับการรักษาสู่มาตรฐานสากล ทำให้มีความโดดเด่นด้านโรคหัวใจในย่านนี้ จากแนวทางดังกล่าวจะช่วยขยายบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าไปเติมเต็มในทำเลที่ยังไม่มีโรงพยาบาลกรุงเทพตั้งอยู่

ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแผนที่ต้องการทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เป็นที่ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทีมแพทย์เข้าไปอบรมโรงพยาบาลในเครือข่ายและพันธมิตรโรงพยาบาลนอกเครือข่าย เพื่อยกระดับการรักษา เป็นมาตรฐานสากล

"โรงพยาบาลกรุงเทพจะเป็นที่ผลิตแพทย์ที่มีความเก่ง และส่งไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อปลูกถ่ายความสามารถบุคลากร จากนี้ความร่วมมือกับพันธมิตรจะเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทำเลที่ยังไม่ได้เข้าไปทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลอง ทำเลของโรงพยาบาลบางโพน่าสนใจ มีคนไข้ระดับกลางอาศัยอยู่เยอะ แต่ไม่ได้ต้องการเทกโอเวอร์" น.พ.ชาตรีกล่าวและว่า

จากการขยายสาขาจำนวนมาก จึงมีความต้องการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งสิ้น 31 แห่ง มีแพทย์ 7,000 คน แบ่งเป็นแพทย์ ฟูลไทม์ 2,000 คน พาร์ตไทม์ 5,000 คน พยาบาลมี 8,000 คน ทั้งนี้ ต้องการจะเพิ่มแพทย์และพยาบาลให้ครบ 10,000 คน เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาล ให้ได้ 50 แห่งในปี 2557

น.พ.เกตุ สายเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางโพ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลบางโพมีจุดยืนในการเป็น Community Hospital ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่บางซื่อ จตุจักร บางพลัด บางกรวย นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการขยายตัวของเมืองและผู้อยู่อาศัยหนาแน่นขึ้น

สำหรับการลงทุนอื่น ๆ มีแผนที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ ปี 2557 งบฯลงทุน 200-300 ล้านบาท เพื่อเพิ่มบริการทางการแพทย์ อาทิ ห้องผ่าตัด ไอซียู ล้างไต ฉุกเฉิน หลังจากปี 2555 ได้เปิดใช้ตึกใหม่ ปัจจุบันมีคนไข้นอก 400 คนต่อวัน คนไข้ใน 50 เตียง จากที่มี 100 เตียง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 - 23 ต.ค. 2556