ร้องวุฒิสภา เร่งคลอด ก.ม.คุ้มครองผู้เสียหายการแพทย์

Thu, 2013-10-31 16:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เดลินิวส์ -เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ร้อง กมธ.วุฒิฯ  เร่งสภาถก ก.ม.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่รัฐสภา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำโดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายฯ นำกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 4 ประเภท คือ บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการและจ่ายเงินเองเข้ายื่นหนังสือถึงนายวันชัย สอนศิริ ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ…. โดยนางปรียานันท์ ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เป็นความหวังเดียวของคนไข้ไทยที่จะได้รับความเป็นธรรม ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองฯ สองฉบับของภาคประชาชน เป็นวาระรอการพิจารณาอยู่ในสภาแล้ว ทางประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังกระทรวงสาธารณสุขถึง 2 ครั้ง เพื่อให้เร่งดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.เพื่อเป็นร่างหลักของรัฐบาล แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแต่ประการใด

นางปรียนันท์ กล่าวว่า เครือข่ายจึงขอให้ กมธ.สิทธิมนุษยชนฯช่วยเร่งรัดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หยิบยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ของภาคประชาชนขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิกเฉยต่อความทุกข์ร้อนของประชาชน ที่เฝ้าคอยให้มีระบบมารองรับความเสียหายถึง 11 ปี ทั้งนี้นายวันชัย รับปากว่าจะเร่งรัดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสู่สภาอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อแก้ไขระบบการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: http://www.dailynews.co.th