แพทยสภาชี้ใช้ยาชื่อสามัญกระทบรพ.

Mon, 2013-11-04 14:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ และเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญของกรมบัญชีกลางซึ่งมีสถานพยาบาลหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ไม่เห็นด้วยว่า เรื่องนี้มีการพดูคุยกันหลายรอบ กรณีโรงเรียนแพทย์ได้รับผลกระทบแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร  โดยส่วนตัวไม่ได้เห็นขัดแย้งกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รพ.สมุทรปราการก็กระทบ แต่ทำอย่างไรได้เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวไม่ได้มีการห้ามจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอลเพียงแต่การจ่ายยาต้นแบบให้กับคนไข้สถานพยาบาลจะได้กำไรน้อยลง

"แพทยสภาก็ได้แต่รับฟังสถานพยาบาลต่าง ๆ จะไปทำอะไรตอนนี้คงไม่ได้แล้ว ทุกแห่งต้องปฏิบัตินโยบาย แม้ รพ.จะเจ๊งรัฐบาลก็ต้องไปหาเงินมาสนับสนุน โดย รพ.ที่ได้รับผลกระทบมากจากแนวนโยบายนี้ คือ โรงเรียนแพทย์  เช่น รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ. ศิริราช รพ.ทหาร ในส่วนของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขคงได้รับผลกระทบไม่มาก เพียงแต่รายได้จะลดลง" นพ.สัมพันธ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556