'TCELS'ร่วมงานไบโอเจแปน 2013 ญี่ปุ่นเล็งไทยผนึกจัดเวทีชีววิทยาศาสตร์เอเชีย

Wed, 2013-11-06 11:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า TCELS เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ หรือไบโอเจแปน 2013 (BioJapan 2013) ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอผลงานเด่นคือโครงการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ และโครงการเซรั่มน้ำยางพารา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของความร่วมมือพัฒนายา วัคซีน และชุดทดสอบต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเซลล์บำบัด ที่เน้นเรื่องการรักษาโรคเฉพาะบุคคล โครงการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ที่ได้มีการเจรจาเพื่อ ต่อยอดไปสู่ธุรกิจในอนาคตด้วย

ดร.นเรศกล่าวว่า นอกจากนี้ ตนยังเข้าร่วมประชุม APAC (The Asia Partnership Conference of Pharmaceutical Association) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตยาของญี่ปุ่น หรือ JPMA (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association) เป็นแกนหลัก

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นสนใจประเทศไทยมาก ก่อนหน้านี้ได้ส่งผู้แทนจาก JPMA มาสำรวจประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้ว และในปีนี้ก็เตรียมตัวมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่ง TCELS จะเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานให้เกิดการประชุมเวทีธุรกิจ หรือ Business Forum โดยเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด้วย

ที่ประชุมได้เสนอความเห็นว่า ขณะนี้หลายประเทศจัดงานประชุมไบโอ แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ หากรวมกลุ่มกันและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไปในแต่ละประเทศจะเป็นงานประชุมด้านไบโอที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้งานไบโอสหรัฐอเมริกา ที่ครองแชมป์การประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ โดยศักยภาพของกลุ่มประเทศเอเชียแล้วก็มีความพร้อมไม่แพ้กัน เชื่อว่าจะสามารถแข่งขันได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556