สปส.เข้มเบิกจ่ายดีอาร์จี เรียก รพ.ในเครือ 2,000 แห่งติวด่วน

Mon, 2013-11-11 16:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปส.เผย 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วยกว่า 1 แสนล้านบาท ระบุปี 2555 จ่ายไปกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท เรียกโรงพยาบาลในเครือกว่า 2 พันแห่ง ทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกค่ารักษาตามกลุ่มดีอาร์จี ย้ำตรวจข้อมูลเข้ม หากไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลต้นปี 2557
       
วันนี้ (11 พ.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง เรื่องการตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานบริการ สถานพยาบาล ประจำปี 2556 ว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สปส.จ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเมื่อปี 2555 จ่ายไป 29,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินค่ารักษาตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ดีอาร์จี) จำนวน 4,460 ล้านบาท ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงให้สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมกว่า 2,220 แห่ง เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม โดยเฉพาะตามกลุ่มดีอาร์จี เพื่อให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีความเข้าใจตรงกัน

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า สถานพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปส. ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2556 ซึ่ง สปส.จะให้แต่ละสถานพยาบาลยื่นข้อมูล เอกสารหลักฐานภายใน ธ.ค.นี้ โดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มดีอาร์จี จะต้องเป็นโรคที่มีค่าดีอาร์จี เกินกว่า 2 ขึ้นไป จะเบิกได้ระดับละ 15,000 บาท หลังจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากไม่ตรงกันก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจและให้สถานพยาบาลทำเรื่องเบิกใหม่

“ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 สปส.ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไป เพราะสปส.ต้องทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลในเครือถึงเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินก่อน โดยเฉพาะการเบิกตามกลุ่มดีอาร์จีเพื่อให้เข้าใจตรงกันและไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน ก็จะต้องมีการพูดคุยและให้ยื่นเรื่องเบิกอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาช่วงครึ่งปี 2556 ได้ภายในต้นปี 2557” นายรักษ์ศักดิ์ กล่าว

ที่มา : www.manager.co.th