น.ร.ทุนสาธารณสุขร้องบรรจุขรก.

Tue, 2013-11-12 09:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มนักเรียนทุนสาธารณสุขรอบรรจุจังหวัดตรัง ปี 2552-2555 จำนวนกว่า 100 คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการส่งเสริมพัฒนา พร้อมแนบบัญชีรายชื่อนักเรียนทุนสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆ จำนวน 286 รายชื่อ ซึ่งแต่ละรายตั้งแต่เรียน จบและเข้าทำงานยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการ

จึงขอความเป็นธรรมกรณีการบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งกรอบอัตรากำลังบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 ปี 2557 ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่กำหนดไว้ว่า ในการบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 จะบรรจุนักเรียนทุนที่จบในปี พ.ศ.2552-2553 และรอบต่อไปจะพิจารณาบรรจุนักเรียนทุนที่จบในปี พ.ศ.2554-2555 เป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละตำแหน่งที่จัดสรรในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตรังด้วย อันส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของนักเรียนทุนที่รอบรรจุทุกราย โดยเฉพาะนักเรียนทุนที่จบการศึกษาปี 2552-2553

ด้าน นพ.วิฑูรย์กล่าวว่า สสจ.ตรังจะดำเนินการให้ทุกคนอย่างดีที่สุด เพราะเข้าใจทุกคนดี และยืนยันในการบรรจุข้าราชการใหม่ตามที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจะดำเนินการเป็นรายปี ในรูปแบบของกรรมการ เพื่อความเป็นธรรม จะไม่มีการบรรจุข้ามปีอย่างเด็ดขาด พร้อมรับปากหากบุคลากรเหล่านี้จะจัดตัวแทนขึ้นไปพูดคุยกับรัฐมนตรีในวันที่ 26 พฤศจิกายน พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ แต่ให้จัดสรรตัวแทนมา เพื่อไม่ให้กระทบงานบริการประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 พ.ย. 2556