น.ร.ทุนสาธารณสุขร้องบรรจุขรก.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มนักเรียนทุนสาธารณสุขรอบรรจุจังหวัดตรัง ปี 2552-2555 จำนวนกว่า 100 คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการส่งเสริมพัฒนา พร้อมแนบบัญชีรายชื่อนักเรียนทุนสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆ จำนวน 286 รายชื่อ ซึ่งแต่ละรายตั้งแต่เรียน จบและเข้าทำงานยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการ

จึงขอความเป็นธรรมกรณีการบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งกรอบอัตรากำลังบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 ปี 2557 ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่กำหนดไว้ว่า ในการบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 จะบรรจุนักเรียนทุนที่จบในปี พ.ศ.2552-2553 และรอบต่อไปจะพิจารณาบรรจุนักเรียนทุนที่จบในปี พ.ศ.2554-2555 เป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละตำแหน่งที่จัดสรรในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตรังด้วย อันส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของนักเรียนทุนที่รอบรรจุทุกราย โดยเฉพาะนักเรียนทุนที่จบการศึกษาปี 2552-2553

ด้าน นพ.วิฑูรย์กล่าวว่า สสจ.ตรังจะดำเนินการให้ทุกคนอย่างดีที่สุด เพราะเข้าใจทุกคนดี และยืนยันในการบรรจุข้าราชการใหม่ตามที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจะดำเนินการเป็นรายปี ในรูปแบบของกรรมการ เพื่อความเป็นธรรม จะไม่มีการบรรจุข้ามปีอย่างเด็ดขาด พร้อมรับปากหากบุคลากรเหล่านี้จะจัดตัวแทนขึ้นไปพูดคุยกับรัฐมนตรีในวันที่ 26 พฤศจิกายน พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ แต่ให้จัดสรรตัวแทนมา เพื่อไม่ให้กระทบงานบริการประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 พ.ย. 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 54 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
20 ชั่วโมง 58 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 54 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
20 ชั่วโมง 58 วินาที ago
กลับด้านบน