5 ปีสปส.ควักแสนล. ประชุมรพ.เครือข่ายแจงเกณฑ์เบิกจ่าย

สปส.เผยช่วง 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วย กว่า 1 แสนล้าน เฉพาะปี 55 จ่ายออกไปกว่า 2.9 หมื่นล้าน แจงรพ.เครือข่ายกว่า 2,000 แห่งทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากตรวจข้อมูลพบไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลได้ต้นปี 57

นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานบริการของสถานพยาบาล ประจำปี 2556 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สปส.จ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 ล้านบาท โดยในปีที่แล้ว (2555) จ่ายออกไป 29,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินค่ารักษาตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ปรับตามวันนอน (ดีอาร์จี) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ จำนวน 4,460 ล้านบาท ซึ่งการประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงให้สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมทั้งรัฐและเอกชนที่มีกว่า 2,220 แห่ง ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะการเบิกจ่ายตามกลุ่มดีอาร์จี เพื่อให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากสถานพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปส.ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 ซึ่งสปส.จะให้แต่ละสถานพยาบาลยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มดีอาร์จี จะต้องเป็นโรคที่มีค่าดีอาร์จีเกินกว่า 2 ขึ้นไป จะเบิกได้ระดับละ 15,000 บาท หลังจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากไม่ตรงกันก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจและให้สถานพยาบาลทำเรื่องเบิกใหม่

"ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 สปส.ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปเพราะสปส.ต้องทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลในเครือถึงเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินก่อน โดยเฉพาะการเบิกตามกลุ่มดีอาร์จีเพื่อให้เข้าใจตรงกันและไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องพูดคุยและให้ยื่นเรื่องเบิกอีกครั้ง คาดว่าจะสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาช่วงครึ่งปี 2556 ได้ภายในต้นปี 2557" นายรักษ์ศักดิ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
13 ชั่วโมง 47 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 49 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 54 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
13 ชั่วโมง 47 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 49 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 54 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน