5 ปีสปส.ควักแสนล. ประชุมรพ.เครือข่ายแจงเกณฑ์เบิกจ่าย

Tue, 2013-11-12 10:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปส.เผยช่วง 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วย กว่า 1 แสนล้าน เฉพาะปี 55 จ่ายออกไปกว่า 2.9 หมื่นล้าน แจงรพ.เครือข่ายกว่า 2,000 แห่งทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากตรวจข้อมูลพบไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลได้ต้นปี 57

นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานบริการของสถานพยาบาล ประจำปี 2556 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สปส.จ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 ล้านบาท โดยในปีที่แล้ว (2555) จ่ายออกไป 29,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินค่ารักษาตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ปรับตามวันนอน (ดีอาร์จี) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ จำนวน 4,460 ล้านบาท ซึ่งการประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงให้สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมทั้งรัฐและเอกชนที่มีกว่า 2,220 แห่ง ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะการเบิกจ่ายตามกลุ่มดีอาร์จี เพื่อให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากสถานพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปส.ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 ซึ่งสปส.จะให้แต่ละสถานพยาบาลยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มดีอาร์จี จะต้องเป็นโรคที่มีค่าดีอาร์จีเกินกว่า 2 ขึ้นไป จะเบิกได้ระดับละ 15,000 บาท หลังจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากไม่ตรงกันก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจและให้สถานพยาบาลทำเรื่องเบิกใหม่

"ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 สปส.ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปเพราะสปส.ต้องทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลในเครือถึงเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินก่อน โดยเฉพาะการเบิกตามกลุ่มดีอาร์จีเพื่อให้เข้าใจตรงกันและไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องพูดคุยและให้ยื่นเรื่องเบิกอีกครั้ง คาดว่าจะสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาช่วงครึ่งปี 2556 ได้ภายในต้นปี 2557" นายรักษ์ศักดิ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556