ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มูลค่า 2,158 ล้านบาทพร้อมก่อสร้าง คาดเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2561

แนวหน้า - ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัย ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มูลค่า 2,158 ล้านบาท ระหว่าง ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายชินวัตร ลี้สมบุญ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า พี วี ที ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนจากกิจการร่วมค้า พี วี ที ร่วมเป็น สักขีพยาน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ การแพทย์ในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการพัฒนางาน ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตรงกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะให้ศูนย์การแพทย์นี้ เป็นแหล่งการเรียนการสอน แหล่งวิจัย แหล่งให้บริการประชาชน โดยบูรณาการงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเรียนการสอนทั้ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่แล้ว ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ การเรียนการสอน การวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย เนื่องจาก การดูแลและฟื้นฟู ผู้ป่วย หรือการฟื้นฟูปัจจัยทางด้านจิตใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน ในระดับก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับ ตติยภูมิ ที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขต ภาคใต้ตอนบนและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ วงเงินโครงการระยะที่ 1 จำนวน 2,158,000,000 บาท สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง ที่ได้ลงนามการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะดำเนินการโครงการ 6 ปี โดย สิ้นสุดปี พ.ศ. 2561

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
3 วัน 13 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
6 วัน 6 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 4 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
3 วัน 13 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
6 วัน 6 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
กลับด้านบน