'ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1 พัน' โครงการใหม่ผู้ว่าฯกทม.ใกล้คลอด

Wed, 2013-11-13 10:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทยรัฐ - "ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1 พัน" คืบ โครงการใหม่ผู้ว่า"สุขุมพันธุ์"ใกล้คลอด-กทม.ถกสำนักแพทย์ลงตัว คาดเสนอผู้บริหารภายในพ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.56 ที่โรงพยาบาลกลาง นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม.แถลงภายหลังเป็นการประชุมผู้บริหารสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ว่า เป็นการเรียกประชุมเพื่อติดตามโครงการ “ไม่ป่วยทั้งปี รับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรี” หนึ่งในนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิในโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบไปด้วย 1.เป็นประชากรกรุงเทพมหานครที่มีสัญชาติไทย 2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3.ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์ ประมาณ 700,000 คน ซึ่งประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (70% ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง สำนักการแพทย์) จำนวน 490,000 คน โดยคาดว่าจำนวน ผู้ได้รับเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อครบโครงการฯ 1 ปี (50% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 245,000 คน ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะต้องเตรียมงบเพื่อสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประมาณ 245,000,000 ล้านบาท และงบดำเนินการ 24,500,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 269,500,000 ล้านบาท

รองปลัด กทม. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะเวลา 3 เดือน), เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง อย่างน้อย 1 ครั้ง (ระยะเวลา 12 เดือน) และจะต้องไม่เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง (ยกเว้น กรณีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การคลอด ตามประกาศสำนักการแพทย์กำหนด) เป็นระยะเวลา 12 เดือนทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด ก็จะได้รับเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 บาท และสิทธิตรวจสุขภาพฟรี แต่ทั้งนี้ที่ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาเปลี่ยนให้เป็นบัตรออมแทนเงินสด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเก็บออมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการฯดังกล่าวถือว่าใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะสรุปเพื่อนำเรื่องเสนอให้ผู้บริหาร กทม. รับทราบได้ภายในเดือน พ.ย.นี้ และเสนอข้อบัญญัติ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักการแพทย์ต่อไป.

ที่มา: http://www.thairath.co.th

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม