“หมอประดิษฐ” มอบ “หมอณรงค์” ประชุมสหวิชาชีพพิจารณา 3 ข้อเรียกร้องของแพทย์ชนบทเพื่อหาข้อยุติ

Thu, 2013-11-21 10:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ. มอบปลัดสธ. ประชุมคณะทำงานค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขจากสหวิชาชีพ พิจารณา 3 ข้อเสนอของกลุ่มแพทย์ชนบท เพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

บ่ายวันนี้ (20 พฤศจิกายน 2556)ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับผู้แทนกลุ่มแพทย์ชนบท ประกอบด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ และคณะ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมในฐานะเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีด้วย

นายแพทย์ประดิษฐให้สัมภาษณ์ว่า ทางกลุ่มแพทย์ชนบทไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานแบบวัดผลประเมินผล หรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ยังมีปัญหาเรื่องตารางค่าตอบแทน  3 จุด ข้อแรกคือ ขอให้เพิ่มตารางอายุงาน 21 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น มากกว่าคนที่ทำงาน 10 ปีขึ้นไป 2.โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เขตเมือง ควรได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ในเขตเมือง และ3.อัตราค่าตอบแทนในตารางการจ่ายเงิน มีการลดเงินค่าตอบแทนของโรงพยาบาลชุมชนที่เคยได้รับ แต่หากวิชาชีพอื่นยังไม่ได้ข้อยุติ ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนของแพทย์ชนบทไปก่อน

ซึ่งจะนำข้อเสนอดังกล่าวส่งให้คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาได้นำไปพิจารณา แต่เห็นว่าการทำงานควรทำงานกันในรูปแบบของทุกวิชาชีพให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนในทุกวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อเดินหน้าต่อ  โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะทำงานภายในวันพฤหัสหรือศุกร์นี้ และนัดประชุมกับกลุ่มแพทย์ชนบทในบ่ายวันจันทร์(25 พฤศจิกายน 2556) เพื่อหารือผลการประชุมของคณะทำงาน หากตกลงกันได้ ก็จะจัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขให้มีผลทางปฏิบัติต่อไป นายแพทย์ประดิษฐกล่าวในตอนท้าย