ม็อบหมอ-จนท.บุกสธ.ต่อรองP4P ลุ้นประกาศ25พ.ย.

Thu, 2013-11-21 13:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คมชัดลึก - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) รวมถึงกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 200 คน นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P : Pay for performance) ของแพทย์และทันตแพทย์ รพช.ที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 8 ทั้งนี้เดิมทีจะมีการชุมนุมบริเวณหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลังมีการหารือนอกรอบร่วมกันระหว่าง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนชมรมแพทย์ชนบท จึงมีการเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมมาที่กระทรวงสาธารณสุขแทน

นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของผู้ที่มาร่วมชุมนุมต้องการให้ดำเนินการแก้ไขระเบียบฉบับ 8 ส่วนของ รพช.ใน 3 ส่วน คือ 1.อัตราค่าตอบแทนของผู้ทำงาน รพช.เกิน 21 ปี 2.อัตราค่าตอบแทน รพช.เขตเมืองที่ฉบับ 8 กำหนดไว้น้อยมาก และ 3.อัตราค่าตอบแทนในส่วนของ รพช.พื้นที่ปกติ 2.3 ซึ่งเป็น รพช.ขนาดใหญ่ให้มีอัตราเหมือนเดิมตามประกาศฉบับ 4

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ได้รับตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแพทย์ชนบททั้ง 3 ข้อ โดยได้เรียกประชุมคณะทำงานวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้ หากเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ตามข้อเรียกร้องดังกล่าวก็ออกประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ได้ ซึ่งได้นัดให้แพทย์ชนบทมาพิจารณาร่างประกาศฉบับใหม่วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

นพ.อารักษ์ กล่าวว่า หากเป็นไปตามข้อตกลงกลุ่มจะมามอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ นพ.ประดิษฐ วันที่ 26 พฤศจิกายน หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเดินทางไปชุมนุมบ้านนายกรัฐมนตรีทันที

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556