ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ. รมช.สธ. เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวม 11 ราย ทุกรายอาการปลอดภัย มีแพทย์ดูแลรักษาอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนไทยที่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และจะเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (3ธันวาคม 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 4 ราย เป็นชาย 3 หญิง 1 ราย และที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 7 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 1 ราย โดยได้มอบกระเช้าเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทุกรายมีอาการปลอดภัย และอยู่ในความดูแลของแพทย์และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

นายแพทย์ประดิษฐให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สบายใจและเสียใจมาโดยตลอด รัฐบาลขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้พบตัวขณะนี้ รัฐบาลต้องการเข้าไปดูแลแก้ไขเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ้เรื่องต่างๆคลี่คลายมาตรการต่างๆทำเท่าเทียมกัน เป็นสัญลักษณ์ที่อยากจะสื่อให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องการให้เรื่องนี้จบด้วยสันติ มีการปรองดองกัน โดยเรื่องทางการแพทย์นั้นขอย้ำว่าสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ได้ให้การดูแลอย่างเต็มที่

ด้านนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทุกคน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ดูแล ส่วนกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลเรื่องการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยเร็วที่สุด