บัวแก้วเผยไต้หวันห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

Thu, 2013-12-05 19:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ตามที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป ได้รายงานกรณีแรงงานต่างชาติประสบปัญหาจากการที่ญาติส่งยารักษาโรคไปให้ แล้วถูกดำเนินคดีข้อหานำยาเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวัน และมีแรงงานไทยในไต้หวันหลายรายได้รับหมายเรียกให้ไปขึ้นศาลในกรณีการนำยารักษาโรคประเภทยาแก้ปวดและยาแก้ไข้หวัด (เช่น ทิฟฟี่และดีคอลเจน) ที่มีส่วนผสมของตัวยาพีพีเอหรือฟีนิลโปรปาโลนามี ซึ่งเป็นยาต้องห้ามที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ ๒ ของไต้หวันเข้าเมือง

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ไต้หวันมีกฎระเบียบกำหนดว่า การนำยาทุกชนิดเข้าไต้หวันจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าทุกครั้ง ดังนั้น ขอให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. แรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน และนำยารักษาโรคติดตัวไป จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย

(๑) แบบฟอร์มขออนุญาตนำเข้ายา (Application for Import Certificate และ Import Certificate)

(๒) ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)

(๓) ใบสั่งยาจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)

โดยส่งเอกสารทั้งสามรายการไปที่ Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare, No. 161-2, Kunyang Street, Nangang District, Taipei City 11561, Taiwan. ซึ่งสำนักงานอาหารและยาไต้หวันจะจัดส่งใบอนุญาตนำเข้า (Import Certificate) ไปให้แรงงาน โดยจะต้องสำแดงใบอนุญาตดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน

๒. โดยที่แรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคนจะได้รับการประกันสุขภาพ โดยสามารถไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลได้ จึงขอแนะนำแรงงานไทยว่า ไม่ควรแจ้งให้ญาติจัดส่งยาจากประเทศไทยไปให้ เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ตรงกับโรคแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีข้อหานำเข้ายาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย