เภสัชจุฬาฯคว้า Grand Prize แผ่นปิดแผลโปรตีนกาวไหม

Sun, 2013-12-08 10:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - เมื่อเร็วๆ นี้ เภสัชกรหญิง พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำผลงาน "แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมที่กระตุ้นการหายของบาดแผล" (Silk Sericin Scaffold for Promoting Deep Wound Healing) ไปคว้ารางวัล Grand Prize  จาก Korea Invention Promotion Association  ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013  ที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวด โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 702 ผลงาน จาก 31 ประเทศ และไม่เคยมีคนไทยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

เภสัชกรหญิง พรอนงค์ กล่าวว่า แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมที่กระตุ้นการหายของบาดแผล เป็นแผ่นปิดแผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ผลิตจากโปรตีนกาวไหมเซริซิน ซึ่งจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งแผ่นปิดแผลดังกล่าวสามารถกระตุ้นการหายของบาดแผลลึก เช่น บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ดี เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการหายของบาดแผล

"นอกจากนี้ แผ่นปิดแผลยังสามารถดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได้โดยไม่ติดบาดแผล ผู้ป่วยสามารถปิดแผลทิ้งไว้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ได้นานอย่างน้อย 7 วัน และแผ่นปิดแผลดังกล่าวยังทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทั้งขณะใช้ และขณะลอกออกน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นปิดแผลในท้องตลาด" เภสัชกรหญิง พรอนงค์กล่าว

แผ่นปิดแผลนี้ นอกจากจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งจัดเป็นการยกระดับชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 9 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--