ม็อบหมอชนบท?

Tue, 2013-12-10 09:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คมชัดลึก - ภาพการจัดม็อบของกลุ่มแพทย์ชนบทไปหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี ในฐานะคนนอกวงการกาวน์สีขาว รู้สึกทั้งแปลกใจระคนสงสัยว่า หมอชนบทคงอัดอั้นตันใจถึงที่สุดหรืออย่างไร เพราะระดับชั้นปัญญาชนอย่างหมอคงไม่สิ้นคิดขนาดจะจัดม็อบ แต่คำตอบที่ได้ฟังจากเพื่อนถึงกับทำให้อึ้ง เพราะว่าค่าตอบแทนคำเดียวแท้ๆ

ที่มาของเรื่องนี้ เริ่มจากเมื่อ 4 ปีก่อน ชมรมแพทย์ชนบทคิดว่า เพียงลำพังเงินเดือนข้าราชการและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับเหมือนข้าราชการกระทรวงอื่นๆ ไม่เพียงพอที่จะจูงใจให้แพทย์เสียสละไปทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลในชนบทได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นเรื่องที่สมเหตุผล เพราะอาชีพอื่นๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน จึงร่างเอกสารฉบับหนึ่ง (ปัจจุบันคือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับ 4,6) ขึ้นมา แล้วนำไปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น

เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ให้เพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ทนทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนในชนบทเพื่อชดเชยความเจริญที่ขาดหายไปจากชีวิต โดยตั้งตัวเลขให้แพทย์ชนบทเริ่มจากคนละ 10,000-30,000 บาทต่อเดือน ในช่วงทำงาน 1-3 ปีแรก เพิ่มเป็น 20,000-30,000 บาทเมื่อทำงานในช่วงปีที่ 4-10 เพิ่มเป็น 30,000-50,000 บาท ในช่วง 11- 20 ปี และเพิ่มสูงสุดเดือนละ 70,000 บาท เมื่อทำงาน 20 ปีขึ้นไป (เป็นเงินกินเปล่าที่ให้เป็นประจำทุกเดือนเมื่อยอมไปทำงานที่โรงพยาบาลในชนบทโดยไม่ต้องเอาผลงานใดๆ มาแสดงก่อนได้รับเงิน)

ส่วนกลุ่มวิชาชีพอื่นก็ตั้งให้บ้างเป็นตัวเลขหลักพันต้นๆ และไม่เพิ่มขึ้นเมื่อทำงานนานๆ เหมือนกลุ่มแพทย์ ข่าววงในบอกว่า ตอนที่ทำตัวเลขไปเสนอก็คิดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น คงจะต่อรองลดราคาลงมาสักครึ่งหนึ่ง แต่ไม่รู้อะไรดลใจให้ท่านตวัดปลายปากกาลงนามโดยไม่ต่อสักคำ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา เงินรายได้ต่อเดือนของแพทย์ที่อายุงานเกิน 20 ปีในโรงพยาบาลชุมชนก็ตกอยู่ที่ 150,000 บาท ต่อเดือน

ซึ่งก็สร้างความคับแค้นใจให้แก่ผู้ที่รู้ความจริงในวงการกาวน์สีขาวอย่างมาก ไม่ใช่ว่าอิจฉา แต่รู้สึกสองอย่าง อย่างแรก เงินที่ให้มันมากแบบไม่สมเหตุสมผล เท่ากับเราเอาภาษีของชาติมาผลาญโดยไม่จำเป็น อย่างที่สอง เงินที่ให้สร้างความเหลื่อมล้ำให้แก่วิชาชีพอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับแพทย์ใน รพช.มากเกินไป เพราะในขณะที่แพทย์รับเงินเหมาจ่ายเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือน ย้ำว่า เฉพาะเงินจ้างให้ไปอยู่ รพช. ยังไม่รวมเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเวร เงินค่าอื่นๆ อีก

ส่วนพยาบาลที่ทำงานอยู่พื้นที่เดียวกัน โรงพยาบาลเดียวกัน เป็นทีมดูแลผู้ป่วยเดียวกันกลับได้รับเงินเหมาจ่ายเพียง 1,800 บาท คำนวณดูก็ต่างกันเกือบ 30 เท่า มีการจ่ายแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พยายามจะลุกขึ้นมาปรับให้เหมาะสมก็หลายสมัย จนถึงท่านปัจจุบันที่ท่านขอใช้อำนาจการเป็นหัวกระทรวงอย่างเหมาะสมเสียที ออกมาประกาศยกเลิกการจ่ายแบบในฉบับ 4, 6 และปรับให้มาใช้ฉบับ 8

ถามว่า ฉบับ 8 เป็นอย่างไร ก็ง่ายนิดเดียว ปรับลดเงินเหมาจ่ายให้เหมาะสม โดยลดเงินกลุ่มแพทย์ลงบ้าง ที่สำคัญคือ ยกเลิกการเพิ่มเงินให้แก่แพทย์ที่ทำงานเกิน 20 ปี โดยให้มารับเงินในอัตราเดียวกันกับแพทย์กลุ่มที่ทำงานเกิน 11 ปีขึ้นไป สรุปก็ลดเงินลงไปประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน รายได้จากเดิมแสนห้า ก็ได้ แสนสี่ แต่ถ้ายังอยู่ในโรงพยาบาลที่กันดารจริงๆ ก็ยังให้เท่าฉบับ 4, 6 เดิม

เท่ากับว่าพวกเขาออกมาต่อสู้เพื่อคงไว้ซึ่งเงินแสนห้าว่าเป็นความชอบธรรม ทั้งๆ ที่มีแพทย์ชนบทส่วนใหญ่ที่ตั้งใจออกไปทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ เลย

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 10 ธันวาคม 2556