แพทย์ชนบทออกแถลงการณ์จี้ ยิ่งลักษณ์และครม.ลาออก รบ.รักษาการ ชี้เลือกตั้งใหม่ระบอบทักษิณก็ยังกลับมา

Wed, 2013-12-11 16:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์หนุน “เทือก-ผู้ชุมนุม” เคลื่อนไหวปฏิรูปการเมือง จี้ “ยิ่งลักษณ์และครม.” ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ ชี้เลือกตั้งใหม่ไม่มีประโยชน์ เพราะระบอบทักษิณจะกลับเข้ามาเช่นเดิม ไทยไม่ก้าวพ้นการพัฒนาประชาธิปไตย

วันนี้ (11 ธ.ค.) นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ว่า การที่มวลมหาประชาชนออกมาเดินบนท้องถนนทั่วประเทศ เพื่อต้องการการโค่นล้มระบอบทักษิณ หากจะตีความว่าอะไรคือระบอบทักษิณ ชมรมแพทย์ชนบทว่าคือการเมืองเก่าที่อำนาจทุนเข้าครอบงำอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติ รวมทั้งสยายปีกหวังครอบงำองค์กรอิสระทั้งหมด เมื่อประชาชนเกือบทั้งประเทศเห็นความจริง จึงเกิดกระแสมวลมหาประชาชนแสดงเจตนารมณ์ต้องการการปฏิรูปการเมือง ซึ่งมวลมหาประชาชนที่ลงสู่ท้องถนนจำนวนนับหลักล้านคนในวันที่ 9 ธ.ค.เป็นเสมือนการแสดงประชามติของสังคมไทย และเป็นการรับรองความชอบธรรมของการปฏิวัติโดยประชาชนที่ยิ่งใหญ่และเป็นประชาธิปไตยทางตรงกว่าการปฏิวัติโดยทหารหรือขั้วอำนาจใดๆ
       
นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า การเมืองในปัจจุบันเป็นระบอบประชาธิปไตยแค่ชื่อ แต่แท้จริงคือระบอบเผด็จการพรรคการเมืองผ่านกลไกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ที่ใช้การเลือกตั้งในการเข้าสู่การรวมศูนย์อำนาจ และใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องเป็นสำคัญ ใช้อำนาจในการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ใช้อำนาจในการแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งแม้รูปแบบจะเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบเปลือกนอก แต่เนื้อแท้นั้นกลับเป็นเผด็จการพวกพ้อง หาได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย
       
“ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า การที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.นั้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิรูปการเมือง และการก้าวเดินไปข้างหน้าของพัฒนาการประชาธิปไตยไทย การเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 ก.พ. 2557 จะไม่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามได้ ระบบการเมืองแบบเดิมจะกลับเข้ามาใหม่ ความชะงักงันจากสองขั้วจะยังอยู่และอาจจะเลวร้ายลงกว่าเดิมด้วย ดังนั้น เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง ชมรมแพทย์ชนบทขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนที่ต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีกว่า ก้าวข้ามความขัดแย้งสองขั้ว และระบบการเมืองที่ถูกครอบงำโดยคนกลุ่มน้อย ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลรักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้ลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปการเมืองต่อไป” นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าว