ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - ผลสำรวจชี้ อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชายมีแนวโน้มสูงขึ้น สธ.เดินหน้า นโยบาย 3 ต. ต้อง "ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ" พร้อมร่วมมือเปิดคลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด หวังลดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยว่าตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงเดือนกันยายน 2555 มียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 276,947 ราย ร้อยละ 65 อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 30-44 ปี เพศหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับชายมากขึ้นในขณะที่อัตราการติดเชื้อในกลุ่มชายรักชาย จากการสำรวจพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 28, 31, 25, และ 31 (ในปี2548, 2550, 2552 และ 2553 ตามลำดับ)

ทั้งนี้กลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีข้อมูลที่ชี้ว่าการติดเชื้อเอชไอวีในคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันทางทวารหนักช่องทางหลักของการถ่ายทอดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข เปิด "คลินิกชุมชนสีลม" ขึ้น ณ ชั้น 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจะเปิดให้บริการในเวลากลางคืน วันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา16.00-21.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มชายรักชายได้เข้าถึงบริการให้คำปรึกษา ตรวจเลือดโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าบริการและไม่เปิดเผยชื่อจริง เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำงานเพื่อเดินหน้า สู่เป้าหมาย"Getting to Zero" หรือ "เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้" ตามนโยบาย 3 ต. ของกระทรวงสาธารณสุขคือ "ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ"

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่านอกจากจะให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจเลือดและรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว "คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด"ยังมีการดำเนินโครงการวิจัยด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่คลินิกแห่งนี้ 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศึกษาวิจัยแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการปฏิบัติการด้านการป้องกันโรคต่างๆ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 2) โครงการวิจัยการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยารักษาก่อนการสัมผัสเชื้อ สำหรับผู้ที่กินยาเป็นระยะๆในแง่มุมเกี่ยวกับพฤติกรรม และ 3) โครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 แบบสุ่มเลือกลำดับ เปิดกลุ่มทดลอง เพื่อวิจัยเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัย และการยอมรับยาเอ็มทริซิทาบีน/ทีโนโฟเวียร์ชนิดเม็ดสำหรับกิน และยาทีโนโฟเวียร์ 1% ชนิดเจลสูตรลดปริมาณกลีเซอรีนสำหรับสอดทวารหนัก

"เอดส์เป็นโรคที่สามารถดูแลรักษาให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตยืนยาวได้ โดยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาแต่เนิ่นๆ ผู้ที่ติดเชื้อและป่วยแล้ว เมื่อได้รับการรักษาสามารถทำงานได้ปกติเหมือนคนทั่วไป โรคเอดส์ไม่ติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน ว่ายน้ำด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน จูงมือถือแขน หรือกอดรัดกัน และสามารถป้องกันได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการให้ยาในหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อ ประชาชนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร. 1422" อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องโรคติดเชื้อ โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคไม่ติดเชื้อที่ได้มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอดเพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการถาม ข้อสงสัย ปัญหา ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นจะช่วยในการทำวิจัยและหาองค์ความรู้เป็นหลักรวมถึงร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้สู่สังคมและสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อยอดในอนาคตต่อไป

"สำหรับคลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด ที่ได้มาจัดตั้งในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ การเดินทางมาใช้บริการสะดวก  ผู้มารับบริการมีความเป็นส่วนตัว เพราะส่วนมากไม่กล้าไปตรวจในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่สำคัญทางโรงพยาบาลยังได้สนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยในกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการรักษาพยาบาลหรือปัญหาเกี่ยวกับคลินิก ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร แหล่งเรียนรู้ในการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังพร้อมให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการและช่วยขับเคลื่อนทิศทาง นโยบายในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค รวมถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ในกลุ่มรักร่วมเพศชายรักชาย เพื่อหาแนวทางป้องกันและดำเนินการให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทั่วถึง ประชาชนที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด สามารถติดต่อได้ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลโทร 02-3069199" คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 12 ธค 56