สธ.รอตีความบรรจุข้าราชการลอตใหม่

Sat, 2013-12-14 09:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า หลังจากที่มีการยุบสภา กระทรวงสาธารณสุข ต้องมาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่รอการอนุมัติ เช่น การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ว่าต้องได้รับการอนุมัติจากครม.หรือไม่ มีผลผูกพันด้านงบประมาณหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงตรวจสอบอยู่คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากการเกษียณอายุ ลาออก 1,300 ตำแหน่ง ตรงนี้สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งทางหน่วยบริการในแต่ละเขต แต่ละจังหวัดได้ส่งเรื่องเข้ามายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และได้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อพิจารณาปรับเกลี่ยไปตามที่ขอเข้ามา คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้ 2. ตำแหน่งข้าราชการ 7,451 อัตราที่ต้องนำเข้าที่ประชุม ครม.ต้องรอการตีความว่าเป็นเรื่องประจำหรือเป็นเรื่องนโยบาย เป็นเรื่องที่ต้องผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่ เพราะจำเป็นต้องใช้เงิน ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องรอให้มีรัฐบาลใหม่ ก็เข้าใจคนรอ เข้าใจลูกจ้างที่อยากบรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนเรื่องการปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามภาระงานหรือพีฟอร์พี  คงต้องรอให้มีรัฐบาลชุดใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2556